Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Elinde Kantar (Name Gelin)
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
B. Aracı- M. Arcıman
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
2795