Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Garip Kuşum Yaralı
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Âşık Mehmet Gülyüz
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
3043