Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Gemim Var Adalara Yaslanır
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
Muazzez Türing
Derleyen:
Muazzez Türing
Notaya Alan:
Mustafa Geceyatmaz
REPno:
3489