Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Gurşun Atacağım
Yöresi:
Çankırı
Kaynak Kişi:
Ahmet Altuner/Hüseyin Zevk
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
978