Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Kararda Durmayalım
Yöresi:
Bilecik
Kaynak Kişi:
M.Tartan/N.Ergüvenç/H.Oymak/N.Aruca
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4401