Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Sırrı Sarısözen
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
208