Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara
Yöresi:
Tokat/Turhal/Kelkit Köyü
Kaynak Kişi:
Mehmet Aslan Dağdeviren
Derleyen:
Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Kemal Koldaş
REPno:
3510