Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bir Taphır Göğerçinim
Yöresi:
Elazığ
Kaynak Kişi:
Enver Demirbağ
Derleyen:
Enver Demirbağ
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
3072