Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bitti M'ola Bizim Elin Söğüdü
Yöresi:
İçel/Silifke
Kaynak Kişi:
Cavit Erden
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1565