Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bize Derler Saçaklının Uşağı
Yöresi:
Gaziantep
Kaynak Kişi:
Kenan Şavklı
Derleyen:
Ahmet Sezgin
Notaya Alan:
Ahmet Sezgin
REPno:
3939