Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bizim Dağlar Meşelidir Meşeli
Yöresi:
Elazığ/Harput
Kaynak Kişi:
Vasfi Akyol
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
971