Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Boz Torgay
Yöresi:
Kırım
Kaynak Kişi:
Eskişehir'deki Kırım Türkleri
Derleyen:
Yıldız Ayhan
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
3568