Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akça Ferikler İnce Ferikler
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
F. Kaleli/S. Akatay
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
938