Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ
Yöresi:
Elazığ
Kaynak Kişi:
Hafız Osman Öge
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
594