Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 900 ile 1000-Top:21031
Çıkalım sayd-ı şikâre
Bayati
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Ef.
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı
Bayati
Hüsnü Üstün
Uğur Gür
Şarkı
Nim Sofyan
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Bayati
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dâim seni ben arardım
Bayati
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Düyek
Dayanacak dermanım tükendi bitti
Bayati
Arif Sâmi Toker
Mustafa İlbeyi
Şarkı
Düyek-Curcuna
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Nim Devir
Delisin deli gönlüm
Bayati
Selâhattin Pınar
M. Ömer Karakoyun
Şarkı
Aksak-Curcuna
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem
Bayati
H. Sadettin Arel
_
Durak
Durak Evferi
Dîdî çî kerdi çî kerdi
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı
Bayati
Tanbûrî İsak
_
Şarkı
Düyek
Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Abdullah Celkan
Şarkı
Devr-i Hindi
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen
Bayati
Hacı Sâlih Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor
Bayati
Fehmi Tokay
Melâhat Akan
Şarkı
Düyek
Dün gece vaslınla kıldın neş'e-mend ey meh beni
Bayati
Medenî Aziz Ef.
_
Şarkı
Aksak
Düşel'den derdine yoktur kararım yâ Resûlâllah
Bayati
Hasan Efendi (Manisa'lı)
Kenzî
Tevşih
Nim Evsat
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır
Bayati
Süleyman Erguner (Torun)
Mustafa Tahralı
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Efendim gîsû-yi siyehkârında
Bayati
Erol Başara
Âşık Ömer
Şarkı
Aksak
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
Bayati
Selâhattin Demirtaş
Fahrettin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe
Bayati
_
_
Türkü
Curcuna
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var
Bayati
Şevkî Bey
_
Şarkı
Sofyan
Eren erdi vuslatına
Bayati
Necdet Tanlak
Reşat Sakarya
İlahi
Sofyan
Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül
Bayati
Azize Gürses
Kemâl Yıldırım
Şarkı
Sofyan
Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol
Bayati
Hekimbaşı Abdülaziz Ef.
Nedîm
Beste
Hafif
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey gonce-i bağ-ı edâ
Bayati
Neyzen Rıza Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri
Bayati
B. Sıtkı Sezgin
Gazalî
Tevşih
Fahte
Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn
Bayati
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi
Bayati
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Eyyühe'l bedrül-etem
Bayati
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim
Bayati
Ferit Tan
Ferit Tan
Şarkı
Aksak
Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı
Bayati
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Gamınla dilfikâr olsun
Bayati
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Sofyan
Gece gündüz bekliyorum gelmiyorsun güzelim
Bayati
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Aksak
Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Geçiyorken görürüm pencerede
Bayati
Necdet Varol
K. Şakir Yakar
Şarkı
Sofyan
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün
Bayati
N. Halil Poyraz
H. Sîret Özsever
Şarkı
Ağır Aksak
Gel ey sâkî bu gece mest olalım
Bayati
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Curcuna
Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım
Bayati
Necmi Yar
_
Şarkı
Düyek
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
Bayati
Necmi Pişkin
Fâik Ali Ozansoy
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Faika Mücellâ
Şarkı
Curcuna
Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye
Bayati
Şükrü Tunar
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Giderken ağlama sakın peşimden
Bayati
Mahmut Oğul
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Semai
Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam
Bayati
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu
Bayati
Şükrü Tunar
Yâkup Bey
Şarkı
Curcuna
Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar
Bayati
İlgün Soysev
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin
Bayati
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı
Bayati
Nâdir Hilkat Çulha
_
Şarkı
Aksak
Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümde aşk çiçeğimdin
Bayati
Mümin Salman
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Gönlümde yanan aşk ateşi ile virân olayım
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Kemâl Kaplancalı
Şarkı
Yürük Semai
Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu
Bayati
Fehmi Tokay
Melâhat Akan
Şarkı
Düyek
Gönlüne giden yolu bir bulabilsem
Bayati
Alâeddin Şensoy
Uğur Gür
Şarkı
Sofyan
Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni
Bayati
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Gönül telim titremiş kulak veren var mı ki
Bayati
Erdinç Çelikkol
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Gönülde buldum esrâr-ı Üveys'i
Bayati
Osman Bey(Neyzen)
Osman Şems Efendi
İlahi
Düyek
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum
Bayati
Tâhir Efendi
_
Beste
Zencir
Gönülden gönüle çağlar geçersin
Bayati
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Fazilet Bilge
Şarkı
Düyek
Gördüğüm günden beri ey şîvekâr
Bayati
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden
Bayati
Markar ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ
Bayati
Erdinç Çelikkol
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer
Bayati
Erdinç Çelikkol
Tuğrul İnançer
Şarkı
Aksak
Gözdeki ışıltı gibi parlak
Bayati
Yaşar Bedük
Songül Özsoy
Şarkı
Düyek
Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin
Bayati
_
_
Şarkı
Düyek
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Bayati
Rıfat Bey(Sermüezzin)
_
İlahi
Düyek
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok
Bayati
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Ağır Aksak
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey
Bayati
Tab'î Mustafa Ef.
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Güller kadar tâze bahar kadar şen
Bayati
Âmir Ateş
Yaşar Nûri Öztürk
Şarkı
Düyek
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
Nâbî
Beste
Devr-i Kebir
Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim
Bayati
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden
Bayati
Rüştü Eriç
Hâşim Nezihi Okay
Şarkı
Aksak
Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş
Bayati
Rüştü Şardağ
Osman Feyzoğlu
Şarkı
Düyek
Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
Bayati
M. Ali Çelikbaş
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin
Bayati
Zâkir Ahmet Çelebi
Abdülmecid Şeyhî(Sivas'lı)
İlahi
Düyek
Hased eyler bu bezme el
Bayati
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hasret çöktü savdamızın üstüne
Bayati
İsmâil Ötenkaya
Rümeysa Çakmak
Şarkı
Sofyan
Haydi çocuklar oynamaya
Bayati
Yalçın Tura
Yalçın Tura
Çocuk Şarkısı
Aksak
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Bayati
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Düyek
Her dem edip meyl-i cefâ
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Her dem ki nâz ile o melek-rû kelâm eder
Bayati
Mustafa Ağa (Müezzin)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Bayati
Fethi Karamahmudoğlu
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Lenk Fahte
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ
Bayati
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Beste
Havi
Hiç elem çekmezdim seveydin beni
Bayati
Mustafa Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
İçen bir daha ayılmaz
Bayati
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek-Curcuna
İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem
Bayati
Amir Ateş
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Düyek
İnanıp kalbimi verdimde senin ellerine
Bayati
S. Suphi Soner
Vahit Özaydın
Şarkı
Aksak
Kaç gönülü bağladın saçlarının teliyle
Bayati
M.Sabri Akçagül
Neriman Yurttaş
Şarkı
Aksak
Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin
Bayati
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Bayati
Selâhattin Pınar
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Curcuna
Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem
Bayati
Aslan Hepgür
F.Neclâ Hepgür
Şarkı
Düyek
Kaldı mı derdinden çektirmediğin
Bayati
Metin Everes
Tuncay Sağlam
Şarkı
Sofyan
Kapına geldiler ümmet Muhammed canım
Bayati
Salihzâde (Edirne'li)
Sezâî
İlahi
Düyek
Kapısı yok bacası yok
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Kefer Rifâî şerefa
Bayati
_
_
Şuğul
Yürük Semai
Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ
Bayati
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Evfer (Ağır)
Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim
Bayati
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Curcuna
 
 
Kayıt 900 ile 1000-Top:21031