Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 1000 ile 1100-Top:21031
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr
Bayati
Kâzım Uz (Muâllim)
Behçet Efendi
İlahi
Düyek
Lûtf et efendim sen heman
Bayati
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Meclise gel gönlüm eyle
Bayati
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Meskenimiz kûşe-i meyhânedir
Bayati
Musallî Mustafa Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Bayati
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Yürük Semai
Meyl eyledi gönlüm sana
Bayati
Tanburî İsak
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün
Bayati
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
_
Beste
Çenber
Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman
Bayati
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın
Bayati
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Türk Aksağı
Münâdiler nidâ eyler
Bayati
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Hafif
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam
Bayati
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Çenber (Ağır)
Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor
Bayati
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı
Bayati
Râkım Elkutlu
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Aksak
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
Bayati
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak
Ne dem ki nâz ile o melek-rû kelâm eder
Bayati
Mustafa Ağa (Müezzin)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Ne gelende ümit ne gönülde sefa
Bayati
Nevzat Demir
Nevzat Demir
Şarkı
Aksak
Ne semtten canım bu geliş
Bayati
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek
Bayati
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Şarkı
Düyek
Nerdesin gözden uzaksın ey güzel
Bayati
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Semai
Nice bir aşkınla feryâd edeyim
Bayati
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Bayati
Şeyhülislâm Es'ad Ef.
Yunus Emre
Durak
Durak Evferi
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek
Bayati
Câvit Ersoy
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek
Bayati
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir
Bayati
Adem Şâhin
Adnan Ürey
Şarkı
Aksak
Niye solgun niye bîtâb yine ruhsâr-ı terim
Bayati
Akın Özkan
_
Şarkı
Aksak
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın
Bayati
Zekâî Dede
_
Beste
Devr-i Kebir
Olmasın âşık zelîl âlemde binbir yâreden
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur
Bayati
Akın Özkan
Arslan Tunçata
Şarkı
Düyek
Öyle zor geçirdim sensiz günleri
Bayati
Özcan Korkut
Halit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ
Bayati
Köm. Mehmet Efendi H.
_
Şarkı
Devr-i Revan
Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış...
Bayati
Hasan Esen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur
Bayati
Hamparsum Limoncuyan
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Rûhuma sunduğun mukaddes günah
Bayati
Sâdettin Kaynak
Neyzen Tevfik Kolaylı
Şarkı
Sofyan
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın
Bayati
Ali Şenozan
Ercüment Berker
Şarkı
Yürük Semai
Sanki hasret şu kalbimde
Bayati
Ömür Gençel
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum
Bayati
Halil Karaduman
Aşkın Tuna
Fantezi
Sofyan
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Bayati
Erdinç Çelikkol
Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)
Şarkı
Müsemmen
Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme
Bayati
Markar Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Aksak
Sen sev de gönül koy deli dîvâne desinler
Bayati
Sâdi Hoşses
Melek Hiç
Şarkı
Aksak
Sen ten'de canımmış gibi nabzımda vurursun
Bayati
Mutlu Torun
G. Fahri Tüzün
Şarkı
Yürük Semai
Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin
Bayati
Kadri Şarman
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Seni de üzdü mü bilmem ayrılık
Bayati
Bilge Özgen
Berran Yalçın
Şarkı
Semai
Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım
Bayati
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Aksak
Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin
Bayati
Erol Sayan
Neclâ Gürer
Şarkı
Düyek
Senin şu yaptığını aklım fikrim almıyor
Bayati
İ. Halil Taşkent
Ömer Kalafat
Şarkı
Aksak
Senin'çün düştüm dillere
Bayati
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Seninle el ele bir yaz akşamı
Bayati
M. Nazmi Özalp
Tûran Kekevi
Şarkı
Sofyan
Sevdâ savaşlarım bitiyor derken
Bayati
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Düyek
Sevdalar demiydi bülbül çilerdi
Bayati
Ümit Âşık
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Düyek
Sevgi defterini açma yeniden
Bayati
Bahri Altıntaş
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel
Bayati
Erdinç Çelikkol
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Seviyormuş gibi bak yine bir gün derinden
Bayati
Rifat Ayaydın
_
Şarkı
Curcuna
Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var
Bayati
Mehmet Efendi (Küçük Hoca)
_
Beste
Muhammes
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici
Bayati
Rüştü Şardağ
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Aksak
Sonu yok bir aşk için gece gündüz ağladım
Bayati
Zeki Duygulu
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Düyek
Söyle ey yâr-i cefâ nerde seyran ü safâ
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Söyle güzel rûh-i musavver misin
Bayati
Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Yürük Semai
Yürük Semai
Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım
Bayati
Selâhattin Altınbaş
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler
Bayati
Bolâhenk Nûri Bey
Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)
Yürük Semai
Yürük Semai
Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti
Bayati
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Düyek
Şimdi benim rahatım aldı felek
Bayati
Eyyûbî Mehmet Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Şol demde ki can çeşmime sultan göründü
Bayati
B. Sıtkı Sezgin
Abdullah Efendi(Zâkirzâde)
Durak
Durak Evferi
Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş
Bayati
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Terkeyle hicâbı güzelim neş'e-nisâr ol
Bayati
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Aksak Semai
Ummazdı gönül derdine dermân yâr elinden
Bayati
Fehmi Tokay
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Urum'dan çıktım yürüdüm...
Bayati
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ümit yolu serap mı
Bayati
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Vasl-ı dilber geliyor hâtırıma
Bayati
Markar Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vîrân olmuş o bağın lâlezârı
Bayati
İsmâil Demirkıran
Melek Hiç
Şarkı
Düyek
Yana yana kül olmuşum
Bayati
İsmâil Demirkıran
Yalçın Benlican
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllarca neden geçmedi âsûde bahârım
Bayati
Rüştü Eriç
Erol Uzunöner
Şarkı
Aksak
Yıllarca özlem gönlümde elem benim
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Mebrûke Çağla
Şarkı
Curcuna
Yine Şâban mâh'ı irdi Habîbullah mâh'ım dedi
Bayati
_
_
İlahi
Düyek
Yok ümidim lâkin gönül bekliyor
Bayati
Alâeddin Yavaşca
Ayten Yavaşca
Şarkı
Aksak
Yollarda yürürken yere düşmemki
Bayati
Yaşar Öncan
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Yüklüyüm dertlerden yana
Bayati
Yusuf Nalkesen
F. Edib Baksı
Şarkı
Semai
Yüzüme yavru yavru bakınınca ağlarım
Bayati
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Aksak
Yüzünden kaldır kâkülün
Bayati
_
_
Şarkı
Düyek
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa
Bayati
Semahat Özdenses
Şâhin Çağatay
Şarkı
Düyek
Bayati Ayin-i Şerifi
Bayati
Köçek Mustafa Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Yeni bir nağmeye dil düştü (1)
Bayati
Fâruk Şâhin
-
Peşrev
Muhammes
Yeni bir nağmeye dil düştü (2)
Bayati
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Kar-ı Natık
Değişmeli
Yeni bir nağmeye dil düştü (3)
Bayati
Fâruk Şâhin
M. Turan Yarar
Kar-ı Natık
Değişmeli
Bir temmuz akşamı
Bayati
Murat Demirhan
Cemâlettin Turan
Şarkı
Düyek
Rumelinden göçmen gelir durmadan
Bayati-Buselik-Mahur
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Açık tuttum kapımı çalmadan girsin diye
Bayatiaraban
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden
Bayatiaraban
Necmi Pişkin
Sefer Eronat
Şarkı
Sengin Semai
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler
Bayatiaraban
Necmi Pişkin
Bağdat'lı Rûhî
Şarkı
Ağır Aksak
Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Bayatiaraban
O. Nûri Özpekel
Fuzûlî
Şarkı
Curcuna
Ah yaramaz yavru ceylân
Bayatiaraban
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Anam ben şimdi Mehmed'im
Bayatiaraban
Süleyman Girişit
Süleyman Girişit
Şarkı
Curcuna
Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Artmada nâzı o mest-i nâzımın
Bayatiaraban
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın
Bayatiaraban
Dede Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana
Bayatiaraban
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta
Bayatiaraban
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
 
 
Kayıt 1000 ile 1100-Top:21031