Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 1100 ile 1200-Top:21031
Aşkınla sararan emel bağımda
Bayatiaraban
Vefik Ataç
Mustafa Savaş
Şarkı
Düyek
Ateştim kül oldum ışıktım söndüm
Bayatiaraban
Reyhan Karataş
İlkan San
Şarkı
Düyek
Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Şarkı
Aksak
Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Yürük Semai
Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Melek Hiç
Şarkı
Aksak
Bakıp ruhsârına âh eylemiştim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Bana n'oldu değişti şimdi hâlim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Bana seyrân-ı cemâlindir emel
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Aksak
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Bayatiaraban
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Ağır Aksak
Be-hey bülbül nedir feryâd
Bayatiaraban
Doğan Ergin
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Bektaşi Raksı Evf.
Bekasız hüsnün güvenme ânına
Bayatiaraban
Lem'î Atlı
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Düyek
Beni bîgâne mi sandın a canım
Bayatiaraban
Sâlih Efendi (Arap)
_
Şarkı
Curcuna
Beni candan usandırdı cafadan yar usanmaz mı
Bayatiaraban
_
Fuzûlî
Nefes
Sofyan
Benim derdim yüzbin oldu
Bayatiaraban
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Aksak
Bin gönülle sevdim seni sultanım
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Ayhan İnal
Şarkı
Düyek
Bir dilber-i hazır cevap
Bayatiaraban
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Aksak
Bir görüşte ey güzeller serveri
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Aksak
Bir güzeli aldım gönül bağına
Bayatiaraban
Ûdî Sâmi Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân
Bayatiaraban
Ali Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Bir peri masalı kulaklarına
Bayatiaraban
Nihat Adlim
Bekir Mutlu
Şarkı
Aksak
Bir sır gibi kalbimdedir aşkın senelerdir
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir yâr sevdim geldim göze
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın
Bayatiaraban
Akın Özkan
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Düyek
Bizim sahrâların başı...
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Aksak
Burcu burcu kültür kokar havası
Bayatiaraban
Hüseyin Soysal
Vedat Fidanboy
Şarkı
Aksak
Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Hafif
Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam
Bayatiaraban
Bîmen Şen
Mustafa Reşit Bey
Şarkı
Sengin Semai
Ceylan gözler umutların pınarı
Bayatiaraban
İsmâil Demirkıran
Hüseyin Tansever
Şarkı
Aksak
Çok bilen gördüm ben asla görmedim hâlden bilen
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Semai
Derde saldın gösterirken bin devâ her derde sen
Bayatiaraban
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Derd-i aşkın kıldı cismim nâ-tüvân
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Zencir
Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var
Bayatiaraban
Emin Ongan
_
Şarkı
Türk Aksağı
Dili eyledi müşteri
Bayatiaraban
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun
Bayatiaraban
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Şarkı
Aksak
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi
Bayatiaraban
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Düşme dağda gezen geyik ardına
Bayatiaraban
Nikolâki (Kemençeci)
_
Şarkı
Sofyan
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan
Bayatiaraban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Evvel zaman içinde geçmiş zaman içinde
Bayatiaraban
Bilge Özgen
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak-N.Sofyan
Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb
Bayatiaraban
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ey benim çeşmimin nûru
Bayatiaraban
Hâşim Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey gül-i işve-nisâr
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
İbn'ül Emin Mahmud Kemal İnal
İlahi
Düyek
Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi
Bayatiaraban
Doğan Ergin
_
İlahi
Devr-i Hindi
Ey rûh-i âli gül-i zîbende
Bayatiaraban
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler
Bayatiaraban
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Nakşî
İlahi
Düyek
Firâk-ı hasretinle oldu viran
Bayatiaraban
Aleksan Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gece gündüz uyku girmez gözüme
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
Kayıkçı Kul Mustafa(17.yy)
Şarkı
Düyek
Gece gündüz ülfetini kurarım
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Geldi bir hâle gönül
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
Mehmet B.Hayret Efendi
Şarkı
Curcuna
Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
M. Nafiz Irmak
Fantezi
Türk Aksağı
Gelir geçer bir an gibi yaşanmamış zaman gibi
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Oğuz Çetinel
Şarkı
Düyek
Giderken kapımı çalma istemem
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Atalay Akçalı
Fantezi
Düyek
Gidiyorum gözyaşımı dökerim
Bayatiaraban
Nikoğos Ağa
Yahyâ Sezâi Efendi
Şarkı
Aksak
Gonca idik gül olduk
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Sofyan
Gök mavisi gözlerini siyah saçın tellerini
Bayatiaraban
İsmâil Demirkıran
Şâhin Çangal
Şarkı
Aksak
Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ
Bayatiaraban
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte
Bayatiaraban
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var
Bayatiaraban
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Gönül mazhardır envâr-ı cemâle
Bayatiaraban
Hâfız Hüsnü Efendi
Mehmet Nasûhî Efendi
İlahi
Düyek
Gözüm gözlerden kıskanır şirin yüzünü
Bayatiaraban
Akın Özkan
Akın Özkan
Şarkı
Aksak
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli
Bayatiaraban
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Düyek
Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin
Bayatiaraban
Suphi Ezgi
_
Şarkı
Yürük Semai
Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan
Bayatiaraban
Rif'at Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır
Bayatiaraban
Fethi Karamahmudoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara
Bayatiaraban
Bedriye Hoşgör
_
Şarkı
Nim Sofyan
Hakikat cem'ine dahil olanlar
Bayatiaraban
_
Hilmi Dede (Baba)
Nefes
Curcuna
Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr
Bayatiaraban
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum
Bayatiaraban
H. Sadettin Arel
K. Emin Bara
Şarkı
Devr-i Revan
Hicrâna nasıl katlanacaktım
Bayatiaraban
Nurhan Hekimoğlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Türk Aksağı-Cur.
Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız
Bayatiaraban
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Gazel
Curcuna
İki geyik bir derede su içer
Bayatiaraban
_
_
Şarkı
Sofyan
İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda
Bayatiaraban
Karnik Germiyan
_
Türkü
Sofyan
İsm-i sübhan virdin mi var
Bayatiaraban
Süleyman Erguner
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak
Bayatiaraban
Z. Arif Ataergin
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Kalbin yine niçin küstü
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Bayatiaraban
S. Suphi Soner
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden
Bayatiaraban
Hacı Arif Bey
Süreyyâ Efendi
Şarkı
Aksak
Mâlik-i hüsn-i bahâsın
Bayatiaraban
Ethem Ulvi Efendi
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Ağır Aksak
Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem
Bayatiaraban
M. Nafiz Irmak
Lütfi Karadeniz
Şarkı
Aksak
Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir
Bayatiaraban
Hamparsum Limoncuyan
_
Beste
Çenber (Ağır)
Meyhâneyi tenhâ ve biraz loş gördüm
Bayatiaraban
Rüştü Eriç
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Aksak
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni
Bayatiaraban
Suphi Ezgi
Hayrullah Tacettin Efendi
Şarkı
Aksak
Müştâk-ı cemâlin olalı mestinim
Bayatiaraban
Alâeddin Yavaşca
Reşat Özpirinçci
Nakş
Yürük Semai
Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın
Bayatiaraban
Mahmut Bilki
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Müsemmen/Curcuna
Nasıl sevmem nasıl sevmem seni a yârim
Bayatiaraban
Semahat Özdenses
İskender Özsoy
Şarkı
Düyek
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın
Bayatiaraban
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Sofyan
Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın
Bayatiaraban
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Curcuna
Nere gitsen güzelim arkan sıra gezerim
Bayatiaraban
Karnik Germiyan
_
Kanto
Sofyan
Neş'enle baharınla gelip gönlüme doldun
Bayatiaraban
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Beste
Çenber (Ağır)
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir an
Bayatiaraban
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Şarkı
Aksak
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb
Bayatiaraban
Hâşim Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın
Bayatiaraban
Necdet Varol
Necdet Varol
Şarkı
Düyek
Onikidir Manisa'nın dermeni
Bayatiaraban
_
_
Zeybek
Aksak
Ömrümün neş'esiz geçti baharı
Bayatiaraban
Sâdettin Kaynak
R. Tevfik Bölükbaşı
Şarkı
Aksak
 
 
Kayıt 1100 ile 1200-Top:21031