Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 19800 ile 19900-Top:20931
Bir güzel gözlüye meyl etti gönül
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim
Uşşak
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Düyek
Bir hakikat anladım dünyâda ben her şey yalan
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Müsemmen
Bir handene meftûn olan âşıkları kandır
Uşşak
Lem'î Atlı
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Yürük Semai
Bir hatırasın gençliğimin tatlı çağından
Uşşak
Sâdettin Kaynak
İ. İlhan
Şarkı
Curcuna
Bir hâtırâ-yı aşksın unutmam seni
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Gıyas Akdeniz
Şarkı
Sofyan
Bir keder var sanki kalpte
Uşşak
Yener Topaloğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Ağır Aksak
Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan
Uşşak
Turan İnam
Melih Özer
Şarkı
Düyek
Bir mehin aşkıyla sînem yâredır
Uşşak
Asım bey
_
Şarkı
Aksak
Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin
Uşşak
Arşak Çömlekciyan
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Ağır Aksak
Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık
Uşşak
İsmet Değer
Erdoğan Alkan
Şarkı
Yürük Semai
Bir merhaleden güneşle dünyâ görünür
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Bir naza işveye bir güler yüze
Uşşak
Necip Gülses
İlkan San
Fantezi
Sofyan
Bir naza işveye bir güleryüze
Uşşak
M.Ünal Yılmazer
İlkan San
Şarkı
Semai
Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım
Uşşak
Şeyh Edhem Ef.
İsmail Münif
Şarkı
Aksak
Bir nigâh-ı iltifâtı elverirken cânıma
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Bir onulmaz yâre açtı sevdiğim dil-hânede
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Ağır Aksak
Bir onulmaz yârem var ki vefâsız yâr devâ olmaz
Uşşak
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Curcuna
Bir ömür düğümlendi o yeşil gözlerinde
Uşşak
Ferrûh Atbaşoğlu
Ferrûh Atbaşoğlu
Şarkı
Düyek
Bir ömür tenime vursun nefesin
Uşşak
Talât Er
Ahmet Akdemir
Şarkı
Düyek
Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler
Uşşak
Mahmut Oğul
Yalçın Benlican
Şarkı
Aksak
Bir saçı Leylâ'ya meftûn oldu
Uşşak
Markar Ağa
_
Şarkı
Düyek
Bir su içtim testiden
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme
Uşşak
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde
Uşşak
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Bir tek gecenin aşkına
Uşşak
Sâmi Demirelli
_
Şarkı
_
Bir tomurcuk gülsün bahçemde
Uşşak
Suat Yıldırım
Etem Ertürk
Şarkı
Düyek
Bir türbe gibi rûhuna göm aşkımı söndür
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir yanardağsın sen alev neyine
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Taner Çağlayan
Şarkı
Curcuna
Bir zamanlar neş'emizle artıyorken şânımız
Uşşak
Danyal Mantı
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Bir zülf-i siyâh âl ile gönlümü aldı
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Curcuna
Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Birden bugün hayaline yaklaştı gözlerim
Uşşak
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Sâbih Şevket Bey
Şarkı
Curcuna
Bizim bağın başını ayıkladım taşını
Uşşak
_
_
Şarkı
Curcuna
Bizim hancı gerçek hancı
Uşşak
Tâhir Karagöz
İ.Hakkı Başer
Şarkı
Curcuna
Bizsizce Kâğıthâne'de dün eyleyip ârâm
Uşşak
Kadri Bey(Doktor)
_
Şarkı
Sengin Semai
Boş ümittir bilirim de seni yine beklerim
Uşşak
Fâruk Kayacıklı
Fâruk Kayacıklı
Şarkı
Aksak
Boş yere arama başka yerlerde
Uşşak
Turan Yalçın
Osman Kalay
Şarkı
Semai
Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bu akşam gün batarken gel
Uşşak
Tatyos Efendi
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Bu akşam içimde bir gariplik var
Uşşak
Muzaffer Özpınar
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Bu akşam sarhoşum hiç sorma neden
Uşşak
Engin Çır
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Bu aşkın sonunda ayrılık varsa
Uşşak
Ali Şenozan
Tuncer Önal
Fantezi
Düyek
Bu ayrılık ne sana ne bana fayda
Uşşak
Suphi İdrisoğlu
Dağıstan Kılıçaslan
Şarkı
Düyek
Bu can teşne visâl-i hazretine
Uşşak
Ali Şîrüganî (Dede)
Recâi Efendi
Tevşih
Evsat
Bu dehrin germ ü serdinden
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Bu gönül şehrini seyrân ederken
Uşşak
_
Ali Kemter(Nasûhîzâde)
Nefes
Sofyan
Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var
Uşşak
Lem'î Atlı
Nedîm
Şarkı
Düyek
Bu reng-i letâfet güle gülzâre de kalmaz
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Sofyan
Bu şehr-i Sitanbul'ki bî misl ü bahâdır
Uşşak
Arif Sâmi Toker
Nedîm
Şarkı
Sofyan
Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Curcuna
Bu yolu kurmuşlar Muhammed Ali
Uşşak
_
Güncî Baba
Nefes
Sofyan
Bugün bir keyfiyetim var (AYVAZ)
Uşşak
_
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bugün en mes'ud günüm
Uşşak
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Bugünlerde hâlimi bir anlasan
Uşşak
Ferit Sıdal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Bulutlar dökülse akan sel olsa
Uşşak
Hasan Soysal
Bekir Mutlu
Şarkı
Düyek
Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu
Uşşak
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Curcuna
Bülbül gibi raks eyler iken sahn-ı çemende
Uşşak
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Aksak
Bülbül öter gülzâr arar
Uşşak
Ömür Gençel
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Raks Aksağı
Bülbüller düğün eyler
Uşşak
_
_
Şarkı
Curcuna
Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Kadri Timurtaş
Şarkı
Curcuna
Bütün ömrü seninle geçirmek ne güzel şey
Uşşak
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Şarkı
Curcuna
Büyük efsaneyi görür gibiyim
Uşşak
Beyazıt Sansı
Beyazıt Sansı
Şarkı
Sofyan
Câm-ı lâ'lin sun pey-â pey hâtır-ı mestâne yap
Uşşak
Zaharya
_
Beste
Çenber (Ağır)
Can feda eyledim ben o sevdâya
Uşşak
Uzman Sağlık
Samim Arıksoy
Şarkı
Curcuna
Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Cânâ firakınla sîne çâk oldu
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Cânâ nesi var bu dünyânın aldanacak yâr
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Cânâ rakibi handân edersin
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
_
Şarkı
Curcuna
Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Cânân mey içip gözleri mestâne süzülmüş
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut
Uşşak
Erdinç Çelikkol
M. Turan Yarar
İlahi
Sofyan
Candan sevdiklerim çekip gittiler
Uşşak
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Canım çekti karanfili kokladım
Uşşak
Erol Uzunöner
Aydemir Doğan
Şarkı
Düyek
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Canım tezdir sabredemem
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Canımdan bir parça gibi her an
Uşşak
Hüsnü Üstün
Aşkın Tuna
Şarkı
Aksak
Canımın yoldaşı ol
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor
Uşşak
Vecdi Seyhun
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Aksak
Cemâlin gülşeninde bu saadet
Uşşak
İbrâhim Efendi(Kürkçüzâde)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Cevâhir taşı mısın
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı
Uşşak
Şerif İçli
Selim Aru
Şarkı
Aksak Semai
Cihanda var mıdır aceb böyle yâr
Uşşak
_
Dertli
Koşma
Sofyan
Civan saçın örmezler seni bana vermezler
Uşşak
Fâhire Fersan
_
Türkü
Nim Sofyan
Coşmuyor gönüller tad yok neşelerde
Uşşak
Necip Gülses
Fevzi Aydın
Şarkı
Düyek
Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Nedîm
Şarkı
Curcuna
Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş
Uşşak
Mebrûke Çağla
Mebrûke Çağla
Şarkı
Devr-i Hindi
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Aksak
Çâresiz günlerimde dermânımı verensin
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Nemika Mürseloğlu
Şarkı
Düyek
Çaya indim çay susuz
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Çekildi fasl-ı dil gönül
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân
Uşşak
Fahri Kopuz
F. Edib Baksı
Şarkı
Ağır Aksak
 
 
Kayıt 19800 ile 19900-Top:20931