Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 100 ile 200-Top:21031
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam
Acemaşiran
Bîmen Şen
Nedîm
Şarkı
Sengin Semai
Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim
Acemaşiran
İsmet Danış
_
Şarkı
Semai
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye
Acemaşiran
Şerif İçli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Ağır Aksak
Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa'da
Acemaşiran
M. Sabahattin Ezgi
M. Sabahattin Ezgi
Şarkı
Semai
Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem
Acemaşiran
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
Şarkı
Düyek
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Acemaşiran
Refik Fersan
Ramî Mehmet Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Bu hâl zuhur etmesin bir daha
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Cemalettin Altıntaş
Şarkı
Düyek
Bu nasıl aşk nasıl sevda güzelim
Acemaşiran
Erol Özbayram
Sâdık Atay
Şarkı
Sofyan
Budur ricam benim senden
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Bulutlar kokunu getirir bana
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Düyek
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda
Acemaşiran
Selâhattin Pınar
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Semai
Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara
Acemaşiran
Alâeddin Şensoy
Oktay Zerrin
Şarkı
Aksak
Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Fantezi
Sengin Semai
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n'eylerem
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Şarkı
Sengin Semai
Canlandı ağaçlar sular yürüdü
Acemaşiran
Erdoğan Kıralboğa
Erdoğan Kıralboğa
Şarkı
Semai
Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde
Acemaşiran
Ertuğrul Ottekin
Yalçın Benlican
Fantezi
Sofyan
Coşkun deniz coşkun deniz
Acemaşiran
Kasım İnaltekin
_
Şarkı
Sofyan
Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini
Acemaşiran
Rıdvan Lâle
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Hilmi Özgen
Yürük Semai
Yürük Semai
Çıkıver vâdiye bir akşam üstü
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Çoban yıldızı gibi
Acemaşiran
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Çün bahar irüb seçerler sebz-ü revnâk gir olur
Acemaşiran
_
Gafuri
Durak
Düyek
Dağlar geçit verin konup göçeyim
Acemaşiran
Bülent Uyaroğlu
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Daha sevdâmı açarken
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Dalga dalga saçını omzuna dökme yine
Acemaşiran
Erdoğan Köroğlu
_
Şarkı
Düyek
Dalınca gözüm gözüne Suhâ
Acemaşiran
Yorgo Bacanos
_
Şarkı
Semai
Demet demet güllerle ince nârin ellerle
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
Ömer Kalafat
Şarkı
Aksak
Deniz yosunu gözlerin bakışın derin mi derin
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Mesrure Oral
Fantezi
Düyek
Derdi dert zincirine eklemekten usandım
Acemaşiran
Suphi İdrisoğlu
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var
Acemaşiran
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Curcuna
Dinle sözüm ey dil-rübâ
Acemaşiran
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Şarkı
Aksak
Diyorum bir gece olsun bana gel
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Donandı her yer kandiller ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Sofyan
Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim
Acemaşiran
Kasım İnaltekin
Kasım İnaltekin
Şarkı
Aksak
Dünyâya baksan da gülümser gibi
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Curcuna
Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir
Acemaşiran
Refik Fersan
Hasan Alî Yücel
Şarkı
Müsemmen
Düştüm bir yol sevdâsına
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni (Tınaz)
Bedri Noyan
Şarkı
Aksak
Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh
Acemaşiran
Samatya'lı Sebuh
_
Şarkı
Sengin Semai
Ehl-i melâmet oldum nihayet
Acemaşiran
Erol Başara
Ahmet Güneren(Rindi)
İlahi
Türk Aksağı
El-aman ey şûh-i âşık perverim
Acemaşiran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ
Acemaşiran
_
_
İlahi
Devr-i Hindi
Elveda şehr-i saadet elveda
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Devr-i Hindi
Eski şarkıları çoktan bıraktım
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Şarkı
Nim Sofyan
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Ey benim güzel kuşum
Acemaşiran
Reşat Erer (Kemânî)
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Semai
Ey benim sevgili mevlâm
Acemaşiran
İzmirli Hacı Mehmet Efendi
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var
Acemaşiran
Mahmud Efendi(İzmirli-Hacı)
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Ey büt içmişsin yine zannım şerab
Acemaşiran
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Aksak
Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Semai
Ey derde derman isteyen
Acemaşiran
H. Sadettin Arel
Niyâzî-i Mısrî
Durak
Durak Evferi
Ey dergeh-i cümlenin penâhı
Acemaşiran
H. Sadettin Arel
_
İlahi
Evsat
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz'an
Acemaşiran
Hacı Fâik Bey
_
İlahi
Düyek
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan
Acemaşiran
Sâdun Aksüt
Niyâzî-i Mısrî
İlahi
Müsemmen
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Ey Resul-i hazret-i Hak ve'y Habîb-i Kibriyâ
Acemaşiran
_
Sezâî
Tevşih
Evsat
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şehenşâh-ı zamansın
Acemaşiran
Nûman Ağa
_
Methiye
Sofyan
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure
Acemaşiran
Bolahenk Nûri Bey
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Semai
Ey tâlib-i dîdâr olan
Acemaşiran
_
Aziz Mahmut Hüdâyi
İlahi
Düyek
Ey yosma şûh-i pür-edâ
Acemaşiran
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ
Acemaşiran
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
_
Şarkı
Aksak
Eyyûb'am dîl müptelâyım derde dermân isterem
Acemaşiran
Haydar Akdemir
Yunus Emre
İlahi
Fer
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Devr-i Hindi
Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ
Acemaşiran
Lâtif Ağa
_
Şarkı
Düyek
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır
Acemaşiran
Fahri Kopuz
_
Şarkı
Sengin Semai
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Curcuna
Gam neşterini vurmadasın sîneme her an
Acemaşiran
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Ağır Aksak
Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle
Acemaşiran
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Curcuna
Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar
Acemaşiran
Mahmut Yivli
Mustafa Malkoç
Şarkı
Aksak
Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et
Acemaşiran
Aleko Bacanos
_
Şarkı
Semai
Geldikçe güzellik getirip her sözüme
Acemaşiran
Metin Everes
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Geldin geri gider misin
Acemaşiran
Ahmet Irsoy
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Düyek
Geliyor başbuğumuz ulu türk'ün önderi
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Gider mi pîş-i çeşmimden hayâl-i dâğ-dârın
Acemaşiran
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Müsemmen
Gidişinle durdu zaman
Acemaşiran
Suphi İdrisoğlu
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Gökyüzünde saf saf olmuş melekler
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam
Acemaşiran
Selâhattin İnal
Karacaoğlan
Şarkı
Düyek
Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Turgut Tarhan
Şarkı
Aksak
Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde
Acemaşiran
Ali Ulvi Baradan
İsmet Çetinsel
Şarkı
Semai
Gönlüm neden feryâd eder
Acemaşiran
Münip Bey (Mu.-Melekzâde)
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Şarkı
Semai
Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Gönlüme bu sevgin düştü düşeli
Acemaşiran
Özgen Gürbüz
Sevim Sürer
Şarkı
Semai
Gönül aşkından oldu pâre pâre
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Curcuna
Gönül coşar ince ince
Acemaşiran
Akın Özkan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz
Acemaşiran
İsmet Kavanozlar
_
Şarkı
Semai
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır
Acemaşiran
Aleksan Efendi(Kemânî Ağa)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönül sana tapalı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
F. Hulusi Demirelli
Şarkı
Sofyan
Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Gönül verdim bir güzele
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Gönülden özlüyorsak yolları gözlüyorsak
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim
Acemaşiran
İbrâhim Tuğberk
Hayri Tümer
Şarkı
Sengin Semai
 
 
Kayıt 100 ile 200-Top:21031