Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 19900 ile 20000-Top:20931
Çıkabilsem şu dağların başına
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Çıkalım seyr-i füyüzân-ı baharan edelim
Uşşak
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Aksak
Çıktım vâreste bugün bilcümle düşüncelerden
Uşşak
Nuri Şenneyli
İzzet Ertürk
Şarkı
Düyek
Çılgınca aşığım yıllardır sana
Uşşak
Pınar Köksal
Sami Derintuna
Şarkı
Düyek
Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Çiçeklerin gözü vardı gözünde
Uşşak
Bilge Özgen
Nedim Saatçıoğlu
Fantezi
Düyek -N.Sof.
Çiftçiyiz ünümüz var, sevinçli günümüz var
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Düyek
Çok aradım sordum sizi bulamadım izinizi
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Mehmet M.Aykutoğlu
Şarkı
Düyek-Sofyan
Çok severdin sevgilim
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Çok takılmam utanma gel
Uşşak
Suphi Ezgi
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Aksak
Çözülmez gönlümün bu kördüğümü
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
_
Şarkı
Düyek
Çünki bildin mü'minin kalbinde Beytullah var
Uşşak
H. Sadettin Arel
Nesîmi
Durak
Durak Evferi
Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana
Uşşak
Akın Özkan
Nedîm
Beste
Lenk Fahte
Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Dağlar taşlar yollar aştım
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hayri Köroğlu
İlahi
Sofyan
Dağların ötesinde kaybolan ümitlerim
Uşşak
S.Eyyûbi Işıksal
Gül Işıksal
Şarkı
Düyek
Daha dün beraberdik saatten bîhaberdik
Uşşak
Zekâî Tunca
Zekâi Tunca
Fantezi
Sofyan
Dalda gördüm bir hurma
Uşşak
_
_
Şarkı
Sofyan
Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Naimî
İlahi
Düyek
Dalında solarken akşamın gülü
Uşşak
Arif Sâmi Toker
_
Şarkı
Düyek
Dalında son gonca solsa da bir gün
Uşşak
Rüştü Eriç
Turgut Yarkent
Şarkı
Düyek
Dalıp deryâ-yı efkâre çeker hasret içersin mey
Uşşak
Yaşar Bedük
Azmi Aytaç
Şarkı
Düyek
Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
Rüşdî
İlahi
Aksak Semai
Değirmene un yolladım
Uşşak
Şerif İçli
Kemâl Tözem
Şarkı
Devr-i Hindi-Oynak
Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet
Uşşak
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Beste
Hafif
Denizinle kumunla meşhur kara elmasınla
Uşşak
Güneş Müftüoğlu
_
Şarkı
Nim Sofyan
Derd ü gamı terk edelim
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Curcuna
Derd-i aşka düşmeyince o dermâna nice erer
Uşşak
H. Sadettin Arel
Hilmî
Durak
Durak Evferi
Derd-i aşkın yıktı hânümanımı
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Derdime kimseler devâ bulmasın
Uşşak
Nâbi Çakar
Nâbi Çakar
Şarkı
Düyek
Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya
Uşşak
Tahsin Karakuş
Hüsnü Kayıran
Şarkı
Curcuna
Derdimi bilmez ki ne hallerdeyim
Uşşak
Mustafa Malay
Ülker Aygün
Şarkı
Düyek
Derdin nedir ey âfet her gidişin felaket
Uşşak
Nezahat Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Derdin nedir neden böyle susarsın
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime
Uşşak
Ali Kemal Belviranlı
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Devr-i Hindi
Dere tepe dolaşır uzaklara ulaşır
Uşşak
Hüseyin Erbay
Nedim Uçar
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Sofyan
Deşt-i dehşette kalıp zâr ü sefil
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Devrâniler zikri
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Nim Sofyan
Dîdemiz giryân sînemiz sûzan
Uşşak
_
Sâmi Efendi
İlahi
Sofyan
Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele
Uşşak
Hacı Sâdullah Ağa
Şâkir Efendi (18.yy)
Kar
Hafif
Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine
Uşşak
Dede Efendi
_
Beste
Darb-ı Fetih (Ağır)
Dilâ çûnem dilâ çûnem
Uşşak
Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Dilber sana ben gözleri mestan demedim mi
Uşşak
Erol Başara
Gevherî
Şarkı
Muaşşer
Dilbersiniz ey periler yandım gel
Uşşak
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Sofyan
Dilde nedir söyle derdini güle
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Dile düştüm hâr elinden bâde içtim yâr elinden
Uşşak
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Semai
Dil-i şâdânı görürsün ney içinde
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
_
Şarkı
Aksak
Dinleme hasreti hüznü de boşver
Uşşak
S. Suphi Soner
T. Başer Üçok
Şarkı
Düyek
Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları
Uşşak
Süleyman Mertkanlı
Sedat Erdoğdu
Şarkı
Düyek
Doğduğum topraklardan koştuğum sokaklardan
Uşşak
Erol Bingöl
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Aksak
Dokuz ay cânında cân
Uşşak
Ergüder Öktem
Güzide Taranoğlu
Fantezi
Düyek
Dolap niçin inilersin
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Dolap (12/8)
Dolap niçin inilersin
Uşşak
Selâhattin Gürer
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Dost derdine dosttur derman
Uşşak
Ali Hasırcı
Ali Hasırcı
Şarkı
Düyek
Dostla geçen bir güne bin günümü veririm
Uşşak
Akın Özkan
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Dostun senden ırak değil
Uşşak
Ali Rif'at Çağatay
Samih Rif'at Bey
İlahi
Düyek
Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Curcuna
Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi..
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
Fevzi Bey
Şarkı
Aksak
Döküp kâküllerin ruhsâre karşı
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor
Uşşak
Şevkî Bey
Reşid Bey(Akif Paşazâde)
Şarkı
Aksak
Dur açma falın bakma sakın öylece kalsın
Uşşak
Tûran Yalçın
Uğur Arar
Şarkı
Aksak
Dur gitme biraz kal beni aşkınla sevindir
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Aksak
Duramıyorum görmeden yüzünü
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Oynak
Durmaz lîsânım der Allah Allah
Uşşak
_
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Dü cihânın mefhari
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
Mahfî
İlahi
Sofyan
Dün bezmimizin bir ezeli neş'esi vardır
Uşşak
Hayri Yenigün
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Sengin Semai
Dün gece ş'ol Yunus girdi rüyâma
Uşşak
Erol Sayan
Halil Soyuer
Çocuk Şarkısı
Düyek
Dünya nimetine boşuna kandım
Uşşak
Mümin Salman
Selçuk Öden
İlahi
Sofyan
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Nim Sofyan
Dünyâmı unuttur bana âlâmı haram et
Uşşak
Rüştü Şardağ
_
Şarkı
Düyek
Düşmesin dudağından sevgi yüklü heceler
Uşşak
Gültekin Aydoğdu
Hüseyin Tansever
Şarkı
Düyek
Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde
Uşşak
Akın Özkan
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Türk Aksağı
Düştüm yine bir âfet-i meşhûr-i cihâna
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Düşünüp mihneti gayri n'idelim
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Düşünür dururum seni yıllar yılı özleyerek
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Çenber
Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Edirne'nin ardı da beyler
Uşşak
_
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Eğer Hakk'a makbûl olmak istersen
Uşşak
İlker Günçer
Zeynel Usul
İlahi
Sofyan
Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu
Uşşak
Nezih Tolan(Hâfız)
Nezih Tolan(Hâfız)
İlahi
Düyek
En güzel demde gönül bir şeye yanmış gibisin
Uşşak
Sâdi Işılay
Rüştü Şardağ
Şarkı
Aksak
Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Erdi nev-bahar şenlendi dağlar
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Erenler demiş meseldir
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Hüseyin Mayadağ
Şarkı
Düyek
Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Şarkı
Curcuna
Eski bir şarkıyı hatırlar gibi
Uşşak
Ertuğrul Ottekin
Muharrem Gerçeker
Şarkı
Düyek
Estin yine dîvâne gönüllerde bu akşam
Uşşak
Ahmet Yardım
O. Rahmi Gökçe
Şarkı
Yürük Semai
Evlilik başa belâ bir büyük var bir küçük
Uşşak
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Ey âlemleri yaradan
Uşşak
_
Yunus Emre
Nefes
Sofyan
Ey beni aşk ateşine yandıran
Uşşak
Ahmet Efendi (Şeyh-Çalâk)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Evsat
Ey benim âhu misâlim nerdesin
Uşşak
Hamdi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim
Uşşak
Celâl Abacı
Celâl Abacı
Şarkı
Ağır Aksak
Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Aksak
Ey ciğer-pârem enîsim gam-güsârım lânede
Uşşak
Şeyh Edhem Ef.
_
Şarkı
Aksak
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Curcuna
Ey dil ne oldun feryâd edersin
Uşşak
Civan Ağa
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
 
 
Kayıt 19900 ile 20000-Top:20931