Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20000 ile 20100-Top:20931
Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Ey gökyüzü yol ver bana İsâ ile halvet dilerim
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
İlahi
Semai
Ey gözüm ağlama dildâr uyanır
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen
Uşşak
Zekâî Dede
Abdurrahman Ef.(Nefeszâde)
Tevşih
Düyek
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım
Uşşak
Râkım Elkutlu
Fuzûlî
Beste
Devr-i Kebir
Ey kuş neden mahzûn durursun öyle
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Ey ma'bûd-i lâ-yezâl
Uşşak
_
Emin Efendi
İlahi
Sofyan
Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün
Uşşak
Nûman Ağa
_
Şarkı
Yürük Semai
Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Hafif
Ey sâkî câmında nedir bu esrar
Uşşak
Arif Sâmi Toker
Dertli
Şarkı
Düyek-Semai
Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan
Uşşak
Kemâl Gürses
Hasan Sezâi Efendi(Gülşenî)
İlahi
Düyek
Ey şehinşâh-ı serîr-i enbiyâ vü evliyâ
Uşşak
Yusuf Çelebi
Enverî
Tevşih
Sofyan
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Sengin Semai
Ey yâr-i cânan sana imdâd edecek yok
Uşşak
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Eyâ nahvel hadî eyyûhe'l ihvanî
Uşşak
_
_
Şuğul
Sofyan
Eylemiş zâlim felek âlâmına me'men beni
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Eyyamın olmadan gemim yürümez
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Ezelden âşıkım ben Muhammed Mustafa'ya
Uşşak
Samih Rif'at Bey
Samih Rif'at Bey
Nefes
Düyek
Ezmeyilen süzmeyilen yar bulunmaz gezmeyilen
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Fâni olan bu dünyâda âdem isen sözle konuş
Uşşak
Ali Şenozan
Arif Nihat Aka
Şarkı
Düyek
Feda etmek de güç şey mi
Uşşak
Selçuk Kurt
Hüseyin Sebilci
Şarkı
Curcuna
Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem
Uşşak
M. Ali Çelikbaş
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem
Uşşak
Sâmi Serimer
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Feryâd ki bu devran zehretti hayatı
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ
Uşşak
Bîmen Şen
Leylâ Hanım
Şarkı
Sengin Semai
Fındıklı bizim yolumuz
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem
Uşşak
Vural Doğu
Turgut Yarkent
Şarkı
Curcuna
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Uşşak
Ûdî Ekrem Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Firkat ü hicr ile mahvoldu yazık cism ü tenim
Uşşak
Sâlih Efendi ( Zencî )
_
Şarkı
Ağır Aksak
Florya'da sâhilde gördüm onu
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Gâh yandıran gâh söndüren
Uşşak
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
İlahi
Düyek
Gâhî ki eder turrası dâmânını çide
Uşşak
Kara İsmail Ağa
Kemâlettin Ağa (Enderûnî)
Yürük Semai
Yürük Semai
Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin
Uşşak
Şeref Hanım
Şeref Hanım (Kemânî)
İlahi
Sofyan
Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gam-zedeyim devâ bulmam
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Geceler yol aldı sabaha doğru
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Oktay Zerrin
Şarkı
Düyek
Geçer her gün bir şirin kız buradan
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Şarkı
Düyek
Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeydâ kıl
Uşşak
H. Sadettin Arel
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
Durak
Durak Evferi
Geçti artık eski demler gelmez artık n'eyleyim
Uşşak
Turan Yalçın
Yılmaz Yüksel
Şarkı
Ağır Aksak
Geçti aylar geçti yıllar nerdesin âh nerdesin
Uşşak
S. Süha Ansen
S. Süha Ansen
Şarkı
Düyek
Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Curcuna
Gediz de yolların atlılar aştı
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Gel de her derdini bir bir çözelim
Uşşak
Ferit Sıdal
Cevdet Aslangül
Şarkı
Düyek
Gel ey cânâ yeter olsun
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Devr-i Hindi
Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim
Uşşak
Ahmet Çağan
_
Şarkı
Sofyan
Gel lûtf ile cânâ bu gece hâne senindir
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Gel tatlı bakışlı güzelim bezm-i visâl et
Uşşak
Tevfik Bey (Selânik'li)
_
Şarkı
Curcuna
Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
Uşşak
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gelmedin bir kerreden mâ'da neden
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Müsemmen
Gelmeseydim âleme
Uşşak
Şerif İçli
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gemi ister yedek ne yelken ne kürek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Türkü
Düyek
Gemi yedekte bayrak direkte dayı kürekte
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Raks Aksağı
Gezer dolaşırsın her an gönülde
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Curcuna
Giden günlerin ardından
Uşşak
Bilge Özgen
Asuman Erdemli
Fantezi
Düyek-Semai
Giderim önüm gurbet
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Hamit Baykal
Şarkı
Düyek
Giderken arkanda bir şeyler bırak
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Şâkir Döşemeciler
Şarkı
Sofyan
Gir kalbime gel sür sefâ
Uşşak
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Girdim yârin bahçesine ayvalık narlık
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Aksak
Gitme ne olursun gitme bu akşam
Uşşak
Erdal Şâhin
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Gitti de gelmeyiverdi
Uşşak
Dede Efendi
Dede Efendi
Şarkı
Aksak
Gittiğin o yâre dil pâre pâre
Uşşak
Turan Yalçın
Tûran Yalçın
Şarkı
Türk Aksağı
Gittim ya ardımdan zevk-ü safâya
Uşşak
Engin Çır
Şevki Dinçal
Şarkı
Düyek
Gittin beni bırakıp acılarla yine
Uşşak
Necdet Varol
Ece Güngör
Şarkı
Düyek
Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi
Uşşak
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Curcuna
Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ
Uşşak
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak-Curcuna)
Gittin gideli rûhuma hep gözyaşı doldu
Uşşak
Teoman Alpay
_
Şarkı
Aksak
Gittin gözü hiç kimseyi görmez ölüyüm ben
Uşşak
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Curcuna
Gittin uzaklara çâresiz kaldım
Uşşak
Ahmet Görür
Osman İper
Fantezi
Düyek
Giydiğin ne olsa yakışır
Uşşak
Alâaddin Pakyüz
G. Çiçek Tural
Şarkı
Nim Sofyan
Gizli bir dünya vardır sabahın erkeninde
Uşşak
Amir Ateş
Yıldırım Gürses
Şarkı
Düyek
Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir
Uşşak
İ. Hakkı Nebiloğlu
İ. Hakkı Nebiloğlu
Şarkı
Curcuna
Gizli sevdâ yüzünden ben gülerken ağlarım
Uşşak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Düyek
Göklerden boşanır gönlüme doğru
Uşşak
İlgün Soysev
Şûle Özmen
Şarkı
Sofyan
Gölgeler yürümüş güzel yüzüne
Uşşak
Ali Ulvi Baradan
Nûri Rüstem
Şarkı
Düyek
Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce
Uşşak
Emin Akan
Fuzûlî
Şarkı
Aksak
Gönlüm niye boşsun yeniden dol
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Rüştü Şardağ
Şarkı
Sofyan
Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma
Uşşak
Yusuf Ömürlü
Bâkî Bilgin
Şarkı
Aksak
Gönlümde bu akşam yine tatlı bir hüzün var
Uşşak
Bilge Özgen
Ülkü Önder
Şarkı
Aksak
Gönlümde düğümlendi nişanlım yine yâdın
Uşşak
Mûsa Süreyyâ Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümde gizli sevdâ kimseye açamadım
Uşşak
Yılmaz Pakalınlar
G. Çiçek Tural
Şarkı
Düyek
Gönlümde hasretin ateşi varken
Uşşak
Bilge Özgen
Nevin Tali
Şarkı
Düyek
Gönlümde hazan bülbülü var dinle gönülden
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlümdeki aşk hasreti deryâlara sığmaz
Uşşak
Selâhattin İçli
Orhan Yüksel
Şarkı
Türk Aksağı
Gönlüme gir doğ güneşim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Aymutlu
Şarkı
Semai
Gönlümü etmektedir beytü'l-hazan
Uşşak
Turhan Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümü yâd edecek yâr içün can vereyim
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Gönlümün bahçesinde ne gül koydun ne lâle
Uşşak
Suat Yıldırım
Erol Gül
Şarkı
Düyek
Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir
Uşşak
Hacı Arif Bey
Keçecizâde İzzet Molla
Şarkı
Devr-i Hindi
Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil
Uşşak
Emin Ongan
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Müsemmen
Gönül aşktan bıkar deme inanmam
Uşşak
Bilge Özgen
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Gönül ayinesi olsun mücellâ
Uşşak
Mehmet Kemeroğlu
Mehmet Kemeroğlu
İlahi
Düyek
Gönül hasretle giryandır
Uşşak
Semahat Özdenses
_
Şarkı
Aksak
Gönül sevdikten sonra yollar ayrı düşer mi
Uşşak
İlgün Soysev
İrfan Türkoğuz
Şarkı
Düyek
Gönül tellerimin sazı elinde
Uşşak
İlgün Soysev
Leman Subaşı
Şarkı
Nim Sofyan
Gördüğüm gün bu gönül derdine düşmüştü senin
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
 
 
Kayıt 20000 ile 20100-Top:20931