Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20100 ile 20200-Top:20931
Gördüm göreli ey melek seni
Uşşak
Hakkı Bey (Sermüezzin)
_
Şarkı
Semai
Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Ali Rızâ Sağman
Şarkı
Nim Sofyan
Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Görmemiş tâ devr-i Yusuf'dan beri
Uşşak
Tanbûri Şâkir Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Görmesem bir kere hasretin sarar
Uşşak
Erdem Avcı
Adnan Ozan
Şarkı
Düyek
Görmeyip gözlerini vasfına meh-ru dediler
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler
Uşşak
_
Şemseddîn Sivâsî
İlahi
Sofyan
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Sengin Semai
Gözler vardır âşık eyler
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Fazilet Bilge
Şarkı
Sofyan-Düyek
Gözlerden ırak eyle gönüllerden al beni
Uşşak
İsmâil Akçapınar
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Sofyan
Gözlerim yollarda yıllardan beri
Uşşak
Ferit Sıdal
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Gözlerime kilit vursan
Uşşak
Erol Özbayram
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil
Uşşak
İsmail Akçapınar
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı
Uşşak
Şerif İçli
H. Münir Ebcioğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözlerin neler söyler bakışından bilirim
Uşşak
Nihat Adlim
Şinâsi Özdenoğlu
Şarkı
Düyek
Gözlerin yemyeşil saçların sarı
Uşşak
Teoman Önaldı
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Gözlerinden akmasın yaş
Uşşak
Mümin Salman
İsmâil Acar
Şarkı
Düyek
Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Düyek
Gözlerinin ışığında yanan pervâneyim
Uşşak
Melâhat Pars
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Curcuna
Gözü doğru yolu gören varsa
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Düyek
Gözü yaşlı bağrı yanık
Uşşak
Turhan Toper
Hâlis Koçak
İlahi
Düyek
Gözüm dâim güzel gözler
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Revan
Gözümde bir gül idin
Uşşak
Mûsa Kumral
Hayri Alkan
Şarkı
Düyek
Gözünde gülündüm diken mi oldum
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Seyfi Güldağı
Şarkı
Yürük Semai
Gurbet âdemden kara
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Sofyan
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Uşşak
Amir Ateş
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Düyek
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Uşşak
Yıldırım Gürses
K. Kâmi Kamu
Şarkı
Semai
Gurubun kızıl rengi alev alev rûhumda
Uşşak
Akın Özkan
Ahmet Ilgaz
Şarkı
Sofyan-Semai
Gurup vakti Çeşme'de sevgililer gözgöze
Uşşak
M. Reşat Aysu
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Gücendim artık sana ...
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Gül açmaz bülbül ötmez gönül toprağı çorak
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Düyek
Gül açsın yanağında güldükçe gül kıskansın
Uşşak
Atakan atasever
Ali Dilki
Şarkı
Türk Aksağı
Gül derler gül derler bana gül derler
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Sofyan
Gül hazin sünbül perişân bağ-ı zârın şevki yok
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Curcuna
Güldü cânân etti ihyâ ah eden gönülleri
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Müsemmen
Güldü ol gonce açıldı güller
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Düyek
Gülen yüzün hoş sözün beni sana bağladı
Uşşak
Mustafa Sağyaşar
Mustafa Sağyaşar
Şarkı
Düyek
Gülen yüzün solmuş sevgilim senin
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Sofyan
Gülerek bakıp geçme saçımın aklarına
Uşşak
Sabiha Alpman
Mâhir Yılmaz
Şarkı
Aksak
Güller açtı oldu bahar
Uşşak
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Güller arasında seni bensiz gören olmuş
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Düyek
Güller güler bahar gelir
Uşşak
Mahmut Oğul
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Aksak
Gülmez tâlihin bir gün hâlden anlamaz yıllar
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Gün gelir de beni unutursun demiştin
Uşşak
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Şarkı
Düyek
Gün olur ey meh-i nâzım bu sabahat de geçer
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Sofyan
Günah gözyaşlarına ağlamaktan ne çıkar
Uşşak
Nezih Gözonar
Y. Doğan Ergeneli
Şarkı
Düyek
Günden güne hâl olmada aşkınla diğer-gûn
Uşşak
Lavtacı Hristo
_
Şarkı
Yürük Semai
Gündüze güneşe mehtâba dargın
Uşşak
İlgün Soysev
Cemâlettin Alptekin
Şarkı
Düyek
Gündüzlerim olur gece
Uşşak
Metin Everes
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Güneşimsin sen benim bana ışık saçarsın
Uşşak
M. Nazmi Özalp
Mustafa Demiray
Şarkı
Düyek
Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi
Uşşak
Lem'î Atlı
Kâzım Ömer Bey
Şarkı
Aksak
Günler geçti aramadın sormadın
Uşşak
Necip Altın
İlkan San
Şarkı
Sofyan
Günler var bir an gibi günler var bin yıl kadar
Uşşak
Amir Ateş
Faik Bilki
Şarkı
Sofyan
Günlerdir düşlerim seni özlüyor
Uşşak
Sunerdem Batu
Sunerdem Batu
Şarkı
Aksak
Günlerdir haber yok dosttan cânândan
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
Fikret Kavafoğlu
Şarkı
Düyek
Günlerdir yolunu bekledim durdum
Uşşak
Necmi Pişkin
Necmi Pişkin
Şarkı
Sofyan
Günüm gecem ayrı özlem alev alev yanıyorum
Uşşak
Ali Şenozan
Ümran Çetin
Şarkı
Sofyan-Düyek
Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
Uşşak
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Yürük Semai
Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi
Uşşak
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Sofyan
Güzel sözler gül dudaklar tatlanır
Uşşak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Güzele ne yakışmaz ki
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Fantezi
Raks Aksağı
Güzelim kara gözlüm ne çok özledim bilsen
Uşşak
Ali Şenozan
H. Oral Şen
Şarkı
Sofyan
Hadi söz et bana n'olur güzellikten sevgiden
Uşşak
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Semai
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım
Uşşak
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Uşşak
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Hak şer'leri hayr eyler
Uşşak
_
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Yürük Semai
Hakîkat gizli bir sırdır
Uşşak
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Curcuna
Hakk'a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Mustafa Ertürk
İlahi
Sofyan
Hakk'ın habîbinin sevgili dostu
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Haklısın ne kadar üzsen de beni
Uşşak
Zekâi Tunca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Sofyan
Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler
Uşşak
Şerif İçli
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Türk Aksağı
Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hani ayrılmayacaktık aşkımızı nasıl yıktık
Uşşak
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Düyek
Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler
Uşşak
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Şarkı
Türk Aksağı
Hasretin acısı kalbi dağlıyor
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Curcuna
Hasretin kalbime yâreler açtı
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Hasretin onulmaz bir yara bende
Uşşak
Süleyman Mertkanlı
Nezahat Tuna
Şarkı
Düyek
Hasretinle bunca yıl gurbette yandım
Uşşak
İlgün Soysev
Uğur Gür
Şarkı
Düyek-N.Sofyan
Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana
Uşşak
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım
Uşşak
Nevres Paşa (Vezir-Kemânî)
Ethem Pertev Paşa
Şarkı
Aksak
Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak
Uşşak
Kadri Şençalar
Ziyâ Polat
Şarkı
Aksak
Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın
Uşşak
Burhan Sesyılmaz (Hâfız )
_
Şarkı
Aksak
Hastasın zannım vefâ mahzûnusun
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Curcuna
Hastayım hâlimden hiç kimse haberdar olmuyor
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Müsemmen
Hatıralar bırakmıyor peşimi
Uşşak
Bilge Özgen
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Havva Ana'dan beri Allah'ın baş eseri
Uşşak
Akın Özkan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden
Uşşak
Fâiz Kapancı
Fâiz Kapancı
Şarkı
Aksak
Hayatın akışını çâresiz seyrederken
Uşşak
Câvit Ersoy
Hanife Uzun
Şarkı
Düyek
Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda
Uşşak
Fâruk Şâhin
Sâdettin Kaplan
Şarkı
Düyek
Haydindi kızlar oyuna haydindi
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum
Uşşak
Ebû-Bekir Ağa
Arif Abdülbâkî Efendi
Ağır Semai
Aksak Semai
Hayli demdir neye hırçınlığı var
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Hazan bahçelerinde dertli bülbül sesi var
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Hep gönül gözümle bakmışım sana
Uşşak
Kadri Şarman
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Her akşam hüzünle batarken güneş
Uşşak
Alâeddin Şensoy
Aylâ Peken
Şarkı
Düyek
Her akşam muhakkak tesâdüfümüz
Uşşak
Ahmet Çağan
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Her geçen gün yandı gönlüm
Uşşak
Bertan Üsküdarlı
Bertan Üsküdarlı
Şarkı
Müsemmen
Her gün bu senin derdin ile ağladı gönlüm
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
 
 
Kayıt 20100 ile 20200-Top:20931