Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20400 ile 20500-Top:21019
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
H. Şinasi Önol
Şarkı
Aksak
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Uşşak
Erol Sayan
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi
Uşşak
Hacı Arif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Meyhaneler mesken oldu seni sevdim seveli
Uşşak
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Şarkı
Curcuna
Meyhâneye serdik postu
Uşşak
Şevkî Bey
Andelip
Şarkı
Aksak
Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş
Uşşak
Hacı Arif Bey
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Aksak
Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Sofyan
Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Reşat Bilgin
Şarkı
Düyek
Mir'atı ele al da bak Allah'ı seversen
Uşşak
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Şarkı
Sengin Semai
Mor sünbüllü dağların var
Uşşak
Mahmut Oğul
Sâmi Derintuna
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Muhabbet bağının gülleri soldu
Uşşak
Selâhattin İnal
Selâhattin İnal
Şarkı
Nim Sofyan
Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim
Uşşak
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Mutlu günlerimi aldım kaleme
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
Sâbit Berberoğlu
Şarkı
Düyek
Mutsuz yüreğimdeki son yara izi senden
Uşşak
Metin Everes
Abidin Kumbasar
Şarkı
Aksak
Müjde yeşillendi yine gülistan
Uşşak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Semai
Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Aksak
Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk
Uşşak
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak Semai
Mürüvvet eyle nev-nihâl
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ
Uşşak
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Evsat
Nâil-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Müsemmen
Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Nasib olsa yine gitsem yayla'ya
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi
Uşşak
Şekerci Cemil Bey
Leyla Saz
Şarkı
Ağır Aksak
Nazir olmaz sana alemde teksin
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Ne açan goncada renk ararım
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Rauf Alanyalı
Şarkı
Aksak
Ne bir çiçek koparmıştım
Uşşak
Celâl Abacı
Kemâl Özcan
Fantezi
Semai
Ne bir sevgilim var ne de bir sevenim
Uşşak
İsmet Nedim
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz
Uşşak
Ebû-Bekir Ağa
_
Beste
Zencir
Ne emel kaldı gönülde ne de aşkın sesi var
Uşşak
Necla Özmen
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Aksak
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Uşşak
Akın Özkan
Şerâfettin Özdemir
Şarkı
Aksak
Ne için geçmez aceb bir günüm âzâd-ı elem
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Ne idi n'oldu hâlim çektiklerim vebalim
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Ne idim ben ne oldum bak meğer
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Curcuna
Ne kadar istersen o kadar naz et
Uşşak
Amir Ateş
Hasan Karakuş
Şarkı
Düyek
Ne mektup geliyor ne haber senden
Uşşak
Yusuf Nalkesen
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Ne olur gözlerimden çek gözlerini
Uşşak
İlgün Soysev
Yalçın Benlican
Şarkı
Sofyan
Ne olur unutma beni
Uşşak
Kadri Şençalar
K.Yılmaz
Şarkı
Aksak
Ne recâlar yalvarışlar ona kâr etti
Uşşak
Ali Ulvi Baradan
A. Ulvi Baradan
Şarkı
Düyek
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Uşşak
Yılmaz Yüksel
E. Öztaş-Y. Benlican
Şarkı
Düyek
Ne sünbül ne şebboy yâr bana
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Ne yaptım kendimi nasıl aldattım
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var
Uşşak
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Şarkı
Düyek
Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
_
Şarkı
Aksak
Ne zaman görse seni âşıkın bir hoş olur
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Neden gittin niçin kaldın uzakta
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Curcuna
Nedendir rûhumda bu hicran neden
Uşşak
Ömer Altuğ
_
Şarkı
Müsemmen
Nefes almak gibi susamak gibi
Uşşak
Bülent Ulusoy
Işık Karaçam
Şarkı
Sofyan
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Hayri Davas
Şarkı
Semai
Neler çektim neler cânân elinden
Uşşak
Lem'î Atlı
Lem'î Atlı
Şarkı
Müsemmen
Neler neler düşünmüştüm
Uşşak
Nihat Adlim
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Neler olur şu dünyada
Uşşak
Osman İper
Osman İper
İlahi
Sofyan
Neler söylüyor bana günün bitişi
Uşşak
Vehbi Gül
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Düyek
Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Nerdesin bunca yıldır kalbim hep
Uşşak
Ertan Sayan
Ertan Sayan
Şarkı
Aksak
Neşeyle geçir ömrünü bir can diyenin var
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Ümit Gürelman
Şarkı
Aksak
Ney nevâ eyler keman inler döğer def sînesin
Uşşak
Mustafa Ef. (Çorbacızâde)
_
Beste
Hafif
Ney'le konuştum dedim bana derdini söyle
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî
Şarkı
Düyek
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Uşşak
Sinan Efendi (Şeyh)
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Nice bir rûz u şeb efgan edeyim
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Nice cânânlar gezdi şu gönül bahçesinde
Uşşak
Metin Everes
C. Kerim Kızrak
Şarkı
Sofyan
Niçin baktın bana öyle
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Uşşak
Tanbûri Süreyyâ Bey
A. Ziyâeddin Paşa
Şarkı
Aksak
Niçin yan yan bakarsın
Uşşak
_
_
Şarkı
Aksak
Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe
Uşşak
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere
Uşşak
Mûsa Kumral
Müzehher Güyer
Şarkı
Düyek
Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım
Uşşak
Yener Topaloğlu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Uşşak
Süleyman Erguner
Hacı Bayram Velî
İlahi
Düyek
Nur görsün gözlerim aç sîneni
Uşşak
H. Sadettin Arel
A. Refik Altınay
Şarkı
Curcuna
O günden sevdi gönlüm
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Düyek
O güzel gözlerinin sihrine kandım gönül
Uşşak
Ünsal Silleli
Ünsal Silleli
Şarkı
Düyek
O harab mâbede ben bekçi olup kalmalıyım
Uşşak
Refik Fersan
Halit Uzel
Şarkı
Türk Aksağı
O kadar muztaribim ki bunu ben anlatamam
Uşşak
M. Mazhar Kamsoy
H. İbrahim Akçam
Şarkı
Aksak
Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz
Uşşak
Tab'î Mustafa Ef.
_
Şarkı
Yürük Semai
Ol şûh-i cefâ-perveri gördüm de bayıldım
Uşşak
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Türk Aksağı
Olmaz canım böyle olmaz
Uşşak
Tülây Arıcı
Tülây Arıcı
Fantezi
Düyek
Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Ölse de âşık onulmaz yâresi
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Uşşak
_
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Sofyan
Ömrümce unutmam o gül cemâli
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Ömrümü verdiğim vefasız yıllar
Uşşak
Hasan Esen
Fatma Onur
Şarkı
Semai
Ömrümün gülüsün gül ki güleyim
Uşşak
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Curcuna
Ömrün artık na baharı ne doyulmaz yazı var
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler
Uşşak
Süleyman Erguner
Y. Kemal Beyatlı
Nefes
Yürük Semai
Ömrünün baharında bir tomurcuk gibisin
Uşşak
Ali Şenozan
Cengizhan Altıntaş
Şarkı
Düyek
Ömür bir top yün yumağı
Uşşak
Müfit Kuraner
Azmi Aytaç
Şarkı
Düyek
Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti
Uşşak
Alâeddin Şensoy
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Düyek
Ömür güzel dünyâ güzel
Uşşak
Burhan Durucu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Ömür neden çabuk geçer
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Önce cânân diyen gönül kaldı mı cânân
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Öperken ağzını düştüm bayıldım
Uşşak
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Aksak
Ördeksiz göllerde avın avlama
Uşşak
_(Radife Erten'den alınma)
_
Türkü
Devr-i Turan
Ötmüyor bahçende bülbülü şeydâ
Uşşak
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Aksak
Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine
Uşşak
Şükrü Tunar
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Aksak
Öyle özledim ki sevgilim seni
Uşşak
İlgün Soysev
Seyhan Girginer
Şarkı
Nim Sofyan
Öyle sevdim ki seni anlatamam ben sana
Uşşak
Ünsal Silleli
Köksal Öner
Şarkı
Düyek
 
 
Kayıt 20400 ile 20500-Top:21019