Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20500 ile 20600-Top:21029
Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti
Uşşak
Alâeddin Şensoy
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Düyek
Ömür güzel dünyâ güzel
Uşşak
Burhan Durucu
Mustafa Töngemen
Şarkı
Aksak
Ömür neden çabuk geçer
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Turgut Çelik
Şarkı
Düyek
Önce cânân diyen gönül kaldı mı cânân
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Düyek
Öperken ağzını düştüm bayıldım
Uşşak
Arşak Çömlekciyan
_
Şarkı
Aksak
Ördeksiz göllerde avın avlama
Uşşak
_(Radife Erten'den alınma)
_
Türkü
Devr-i Turan
Ötmüyor bahçende bülbülü şeydâ
Uşşak
İlgün Soysev
Mustafa Sevilen
Şarkı
Aksak
Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine
Uşşak
Şükrü Tunar
Hüseyin Rifat Işıl
Şarkı
Aksak
Öyle özledim ki sevgilim seni
Uşşak
İlgün Soysev
Seyhan Girginer
Şarkı
Nim Sofyan
Öyle sevdim ki seni anlatamam ben sana
Uşşak
Ünsal Silleli
Köksal Öner
Şarkı
Düyek
Özlem dolu şu kalbimiz muradına çok geç erdi
Uşşak
Akın Özkan
Sâmi Derintuna
Şarkı
Curcuna
Özlemle doldu geçti seneler
Uşşak
Bilge Özgen
Tunç Kemâl
Şarkı
Düyek
Özlemle hep bekledim beni ararsın diye
Uşşak
Ali İhsan Merâl
Ali İhsan Merâl
Şarkı
Düyek
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin
Uşşak
Halifezâde Tâhir Efendi
Nûri Ağa (Klârnetçi)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi-Cur.
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden
Uşşak
Ûdî Kirkor Berberyan
_
Şarkı
Aksak
Pencereden ay doğdu
Uşşak
Haydar Telhüner
_
Türkü
Sofyan
Pencereden kar geliyor
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime
Uşşak
Şevkî Bey
Hamdi Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Perîşan ömrümün neş'esi söndü
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Ali İlmî (Ceyhan'lı)
Şarkı
Aksak-Serbest
Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Müsemmen
Peşimden bir bahar gelir sanırım
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Peymân-ı dilberâna inanmam kefil ile
Uşşak
Zekâî Dede
_
Beste
Sakil
Pınaran başında bir güzel gördüm
Uşşak
Raif Kırlıoğlu
Abdullah Atay
Şarkı
Sofyan
Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi
Uşşak
_
Himmet Efendi(Kul)
İlahi
Sofyan
Pîr dîvânına uğradım...
Uşşak
Ahmet Hatipoğlu
Seyyîd Nesîmi (Ümmî Sinan)
Nefes
Raks Aksağı
Plaklarda sesini duydum da
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Türk Aksağı
Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar
Uşşak
Dede Efendi
Leylâ Hanım
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Muzaffer Ozak (Aşkî)
İlahi
Sofyan
Rahmı yok bir yâre düştüm el aman
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Uşşak
Şevkî Bey
Sait Efendi (Üryânizâde)
Şarkı
Ağır Aksak
Revâdır bu dil-i zârın figânı
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Düyek
Rindler bu şerâbı nice yıllar içti
Uşşak
Rifat Ayaydın
Hakkı Uysal
Şarkı
Düyek
Riyâsız söylüyorum ben seni seviyorum
Uşşak
N. Halil Poyraz
_
Şarkı
Aksak
Rûh-i nâbı mey-i nâb ile kaçan gül-gül olur
Uşşak
Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ruhsârı gibi gamzesi de âfet-i candır
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Yürük Semai
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı
Uşşak
Şerif İçli
B. Süha Ediboğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhumda buldum vecd-i visâli
Uşşak
Lem'î Atlı
Nigâr Hanım (Kemânî)
Şarkı
Türk Aksağı
Rûhumun ışığısın aşkımın güneşisin
Uşşak
Halit Ziyâ Konuralp
Fevzi Okan
Şarkı
Devr-i Hindi
Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Sermet Efendi
İlahi
Müsemmen
Rüyâ gibi geçen yıllar biraz durun durun biraz
Uşşak
Rıdvan Lâle
Rüştü Şardağ
Şarkı
Düyek
Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Tevfik Fikret
Şarkı
Düyek
Saçlarına sinmiş gülün baharı
Uşşak
Güngör Kandeğer
Şükran Yücedağ
Şarkı
Düyek
Saçlarının arasında özlemle kokladığım yer
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Raks Aksağı
Sadr-ı cem'-i mürselin sensin ya Resûlallah
Uşşak
Aslan Hepgür
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Tevşih
Sofyan
Safâ senin tebessümün
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sâkıyâ câmında nedir bu esrâr
Uşşak
Serkis Nurlıyan (Şâir)
Dertli
Şarkı
Sofyan
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
Uşşak
Ekrem Güyer
Sultan II.Mehmet (Avnî)
Şarkı
Müsemmen
Sâkî içelim câm-ı musaffâyı keremden
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sâkî yetişir uyan aman gel
Uşşak
Hacı Arif Bey
Nâmık Kemâl
Şarkı
Türk Aksağı
Saklayıp kalb-i mükedderde seni
Uşşak
Şevkî Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Aksak
Salıp sevdâlara zülf-i siyâhın
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Salli yâ Rabb-i alâ cedde'l Hüseyn
Uşşak
_
_
Salavat
Sofyan
Samanlık dolu saman
Uşşak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Türkü
Sofyan
Sana ben kendimi kendim adadım al beni
Uşşak
Rüştü Eriç
_
Şarkı
Aksak
Sana gönül borcum var ödemek kolay değil
Uşşak
Bilge Özgen
İ. Hakkı Koçar
Şarkı
Düyek
Sana nasıl anlatılır
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Düyek
Sana olan hasretim bilmem ki nasıl biter
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Sardın âmâlimi sen a güzeller güzeli
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Aksak
Sarı gülüm var benim
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Sâdık Atay
İlahi
Düyek
Selâm vermeden gelip geçersin
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Şarkı
Düyek
Seller gibi taşmak niye sakin olabilsek
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Sofyan
Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne
Uşşak
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Abdülehad Nûri (Şeyh)
İlahi
Devr-i Kebir
Sen benimdin kalbimindin
Uşşak
Ahmet Şahin Ak
Alaeddin Atalık
Şarkı
Düyek
Sen bu aşktan dönme kalbim
Uşşak
Erol Erdiş
Vedat Fidanboy
Şarkı
Devr-i Hindi
Sen bu ufkun yegâne yıldızısın
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Aksak
Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Curcuna
Sen gelsen eğer her gece
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Aksak
Sen gidince gurbet oldu burası
Uşşak
Nezih Gözonar
Mustafa Töngemen
Şarkı
Nim Sofyan
Sen gittin ya artık mevsimler sarı
Uşşak
Kasım Birel
Hakkı Yalçın
Şarkı
Sofyan
Sen günâhım alıyorsun bilerek bilmeyerek
Uşşak
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sen küsüp giderken bir çift sözüme
Uşşak
Bülent Özbayram
Cemâl Sâfi
Şarkı
Semai
Sen melâhat milkinin sultânısın
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Şarkı
Sengin Semai
Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Aksak
Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın
Uşşak
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Aksak
Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur'an
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
İlahi
Sofyan
Sendeki bu gördüğüm hâlet nedir
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Senden uzaklarda seni düşünsem
Uşşak
Erol Sayan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Sofyan
Seneler geçti haber yok senden
Uşşak
Refik Fersan
Semih Mümtaz
Şarkı
Aksak
Senelerdir saklarım bende bir mektubu var
Uşşak
Hasan Özçivi
Aydemir Doğan
Şarkı
Semai
Seni arzu ediyor dîdelerim
Uşşak
Lem'î Atlı
Hüseyin Avni Bey
Şarkı
Aksak
Seni bilmem amma ben kararlıyım
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Seni bilsen ne kadar çok severim
Uşşak
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Şarkı
Aksak
Seni çözmek çok müşkül bir bilmece gibisin
Uşşak
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Seni gidi çapkın seni
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sofyan
Seni gördüm hep üzüntüyle geçen bir günde
Uşşak
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Aksak
Seni görmek için ferman çıkardım
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Samim Cebeci
Şarkı
Sofyan
Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim
Uşşak
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Seni sevdim de ne oldu
Uşşak
Fâruk Emhaz
_
Şarkı
Aksak
Seni sevdim ben güzelim lûtfuna âmâdeyim
Uşşak
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
_
Şarkı
Sengin Semai
Seni seven deli gönlüm yalnızca
Uşşak
Sâmi Derintuna
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Seni yıllarca sevdim hâtıranda ne kaldı
Uşşak
Yıldırım Gürses
_
Şarkı
Düyek
Senin vasfın leb-i takrîre gelmez yâ Resûlallah
Uşşak
Zekâî Dede
Salâhî
Naat
Serbest
Senin yanında iken mevsim bahar mı yaz mı
Uşşak
Zekâi Tunca
Zeki Müren
Şarkı
Düyek
Seninle bu aşka veda edeli elim boş
Uşşak
Necip Altın
Tarık Çıtak
Şarkı
Düyek
Seninle doğan güldür bu gönül
Uşşak
Safiye Ayla
R. Gökalp Arkın
Şarkı
Sofyan
Senle gelen kış bana bahar gelir yaz gelir
Uşşak
Akın Özkan
Mehmet Erbulan
Şarkı
Müsemmen
Sensiz gecenin acı karanlığında
Uşşak
Ferrûh Atbaşoğlu
Ferrûh Atbaşoğlu
Şarkı
Düyek
 
 
Kayıt 20500 ile 20600-Top:21029