Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20600 ile 20700-Top:21019
Sevdâ sardı kalbimi sensin onu sardıran
Uşşak
Haydar Tatlıyay
_
Şarkı
Curcuna
Sevdalar çiçek açsın açsın goncalar güller
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Devr-i Turan
Sevdâlı gönül hoşdu gönül gönüle koşdu
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Reşad Özpirinççi
Şarkı
Düyek
Sevdâma yakın gel beni eller gibi tutma
Uşşak
Artaki Candan
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Curcuna
Sevdana uzanmışsa muradım dalı n'eyler
Uşşak
Rüştü Eriç
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Aksak
Sevdiğim çok yaramazdır yaramaz
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Sevdiğim sevdim seni ben saklamam
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum
Uşşak
Drama'lı Hasan Hasgüler
M. Cenâni Kandiye
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ömrümce düşündüm ki dönersin
Uşşak
Nûrettin Demirtaş
H. Kaya Manioğlu
Şarkı
Aksak
Seveni sevmektir sevdanın özü
Uşşak
İ. Hakkı Özbilgin
Eyüp Göksu
Fantezi
Sofyan
Sevenleri sev sen de sitemkâr olma gönül
Uşşak
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Aksak
Severim gerçi seni bana vefâkâr olasın
Uşşak
Zekâî Dede
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Severim gönülden seni her zaman
Uşşak
Gufran Taş
Gufran Taş
Şarkı
Düyek
Sevgi bazen bir sıcacık eldedir
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Sevgi bazen bir sıcacık eldedir
Uşşak
Erdoğan Berker
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Sevgi dolu o gözlerin duyguların pınarı mı
Uşşak
Sabahattin Hizmetli
Sabahattin Hizmetli
Şarkı
Düyek
Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Şarkı
Düyek
Sevgi sınavına geldik yokla biraz öğretmenim
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Sevgiden aşktan vefâdan olmam asla hisseyâb
Uşşak
Arif Hikmet Gökoğlu
Arif Gökoğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevgiler sevgi olur onu kalpte duyunca
Uşşak
İrfan Özbakır
Vâhit Özaydın
Şarkı
Sofyan
Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Sevgilim bir tânem gel artık bana
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
_
Şarkı
Düyek
Sevgimi anlatmak isterim sana
Uşşak
Aslan Hepgür
Şâhin Çangal
Şarkı
Düyek
Sevgimi bahar olunca çiçek çiçek bölüştürdüm
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
Sevgisiz yaşadım ben her sevgiyi
Uşşak
Amir Ateş
İ. Behlül Pektaş
Şarkı
Düyek
Sevilmiyor dedik amma hakikat öyle değil
Uşşak
Hayri Yenigün
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Şarkı
Düyek
Sevinçle neş'e ile kalbim dolaydı
Uşşak
Dürrî Tûran
Süheylâ Muhterem Hanım
Şarkı
Curcuna
Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Cemil Çataloğlu
Şarkı
Düyek
Sevmek ne müşkülmüş meğer
Uşşak
Mümin Salman
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Sofyan
Sevmek şöyle dursun sensiz baharı
Uşşak
Metin Altay
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Seyr edip ruhsârın ey Yusuf-cemâl
Uşşak
Lâtif Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Seyre çıkmı nevnihâl ağyâr ile seyrân eder
Uşşak
Fâruk Şâhin
Azmi Aytaç
Divan
Nim Sofyan
Seyyah olup şol âlemi ararsan
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Sıcaktan çatlayan topraklar
Uşşak
Ziyâ Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Sofyan
Sılaya dön diye mektubun geldi
Uşşak
Ali Şenozan
Ali Şenozan
Şarkı
Sofyan
Sigaramın dumanı yoktur yârin imanı
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Sihirli atlara mı bindim
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Zeki Ömer Defne
Şarkı
Sofyan
Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını
Uşşak
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Şarkı
Ağır Aksak-Cur.
Sînâ'ya tırmanan Mûsâ'dan evvel
Uşşak
Fehmi Tokay
Muhiddin Aynas
Nefes
Sofyan
Sitemle niyazla kapıma gelme
Uşşak
M.Ünal Yılmazer
İlkan San
Şarkı
Nim Sofyan
Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-i Rahmandır
Uşşak
Hacı Fâik Bey
Himmet Efendi
İlahi
Devr-i Hindi
Siyah ebrûlerin durûben çatma
Uşşak
Lem'î Atlı
Kul Mehmet
Şarkı
Aksak
Solacak her gülü taktık güzelim saçlara biz
Uşşak
Sâdettin Çevik
Sevinç Atan
Şarkı
Aksak
Solar güller susar bülbüller yürek dağlar ...
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Yâsin Hatipoğlu
Şarkı
Curcuna
Sonbahar çiçeği gibi rengin solmuş
Uşşak
Drama'lı Hasan Hasgüler
Tahsin Karakuş
Şarkı
Düyek
Sonu gelmez gurbetin durağıyım her derdin
Uşşak
Nihat Adlim
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Düyek
Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş
Uşşak
Kadri Şençalar
_
Şarkı
Curcuna
Sönmez gönlümdeki sevdamın yangını
Uşşak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Şâhin Çangal
Şarkı
Sofyan
Söyle cânâ neden şekvâ edersin
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Söyle ne zaman yollarımı gözleyeceksin
Uşşak
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Türk Aksağı
Söyle neden yaşlı gözün
Uşşak
Vedat Çetinkaya
Dursun Kayış
Şarkı
Düyek
Söyle sevgili sevgili söyle
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Şarkı
Nim Sofyan-Düyek
Söylenecek ne kaldı ayrılıp gidiyorsun
Uşşak
Nezih Gözonar
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Söyletme beni derdim büyüktür
Uşşak
_
_
Şarkı
Nim Sofyan
Söyleyin güneşe bugün doğmasın
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Söz vardır baldan tatlı
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
Söz verip de zâlim aldattın beni
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin
Uşşak
Hüsnü Üstün
Sâdık Atay
Şarkı
Aksak
Su doldurmuş testisini
Uşşak
Kadri Şençalar
Cemâl Özcan
Şarkı
Sofyan
Suda balık yan gider açma yârem kan gider
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Suda balık yan gider gâh eğlenir gâh gider
Uşşak
Ali Bey (Enderûnî)
_
Türkü
Sofyan
Suluk başında zeytin ağacı
Uşşak
_
_
Türkü
Sofyan
Süzüldü nâz ile çeşm-i siyâhın
Uşşak
Azmi Bey (Ûdî)
_
Şarkı
Curcuna
Süzülmüş damlalar aydan güneşten
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Süzülüp mavi göklerden yere doğru..
Uşşak
Mahmut Yivli
Ü. Yaşar Oğuzcan
Şarkı
Nim Sofyan
Süzüp çeşmânını gel yânıma âh merâlim
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî
Uşşak
Erdinç Çelikkol
_
İlahi
Sofyan
Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim
Uşşak
Mesûd Efendi
Sâfî
İlahi
Düyek
Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün
Uşşak
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Düyek
Şarkılar yazdım sana sazlar seni kıskandı
Uşşak
Erdoğan Berker
Erol Kavşit
Şarkı
Düyek
Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan
Uşşak
Zekâî Dede
_
İlahi
Düyek
Şem'-i aşkın ben idim pervânesi
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Evfer
Şen güzeller şen güzeller birbirinden güzeller
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Düyek
Şeyhimin illeri uzaktır yolları
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Şiir gibi bir aşktı o
Uşşak
Mahmut Oğul
A. Selçuk İlhan
Şarkı
Düyek
Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor
Uşşak
Hasan Soysal
H. Şinasi Önol
Şarkı
Müsemmen
Şimdi nerde nâz ile perverdesin
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Curcuna
Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü
Uşşak
_
Kul Yusuf
İlahi
Düyek
Şu çilekeş masa neler anlattı
Uşşak
Orhan Kızılsavaş
Çiğdem Akbulut
Şarkı
Sofyan
Şu dağlardan geçtin mi
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Şu dereden gece geçtim
Uşşak
_
_
Türkü
Curcuna
Şu dünyâda sen olmasan
Uşşak
Aydın Tekindor
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Şu geçen her güne kalbim yazıyor hasretini
Uşşak
Bertan Üsküdarlı
Ceyda Görk
Şarkı
Aksak
Şu gönül bahçemden kaç mevsim geçti
Uşşak
Eyüp Uyanıkoğlu
İlkan San
Şarkı
Nim Sofyan
Şu karşımdan gelen dilber
Uşşak
Necip Gülses
Âşık Ömer
Şarkı
Curcuna
Şu salkım söğüdün altı dâima...
Uşşak
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şarkı
Aksak
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam
Uşşak
Pınar Köksal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tad verse de coşturmuyor ruhları
Uşşak
Erol Sayan
Halûk Eser
Şarkı
Düyek
Tamzara'dan geçtin mi , rakı şarab içtin mi
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Evfer
Tanrı saklasın bir gün düğüm olur
Uşşak
Erol Sayan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Sofyan
Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Uşşak
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Düyek
Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran
Uşşak
Ali Efendi (Üsküdarlı)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Devr-i Hindi
Telgırafın tellerine kuşlar mı konar
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Telve telve olmuş hasret fallar beni anlamıyor
Uşşak
Yıldırım Gürses
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Tenhâda bulup yârimi âgûşuma aldım
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Terkedilmiş bir şehirdim seni tanımadan önce
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Nim Sofyan
 
 
Kayıt 20600 ile 20700-Top:21019