Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20600 ile 20700-Top:20931
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam
Uşşak
Pınar Köksal
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni
Uşşak
Bahâ Bey (Sermüezzin)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Tad verse de coşturmuyor ruhları
Uşşak
Erol Sayan
Halûk Eser
Şarkı
Düyek
Tamzara'dan geçtin mi , rakı şarab içtin mi
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Evfer
Tanrı saklasın bir gün düğüm olur
Uşşak
Erol Sayan
Güzide Taranoğlu
Şarkı
Sofyan
Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
Ali Sevim
İlahi
Sofyan
Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî
Uşşak
_
Yûnûs (Âşık Yûnûs)
İlahi
Düyek
Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran
Uşşak
Ali Efendi (Üsküdarlı)
Eşrefoğlu Rûmî
İlahi
Devr-i Hindi
Telgırafın tellerine kuşlar mı konar
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Telve telve olmuş hasret fallar beni anlamıyor
Uşşak
Yıldırım Gürses
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Tenhâda bulup yârimi âgûşuma aldım
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Curcuna
Terkedilmiş bir şehirdim seni tanımadan önce
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Nim Sofyan
Terk-i diyâr eyler dil dîvâne midir bilmem
Uşşak
Ali Rızâ Efendi
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm
Uşşak
Remzi Oktar
Sırrî (Şeyh)
İlahi
Düyek
Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel
Uşşak
Tanbûri Ali Ef.
İ. Fennî Ertuğrul
Şarkı
Yürük Semai
Tombul civan sevdiğim
Uşşak
Mustafa Nûri Ef. (Melekzet)
_
Şarkı
Düyek
Toprak ana selam sana ürün doldur harmanlara
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Nim Sofyan
Tutkudur aşk bir alevdir çok sevenler yansa da
Uşşak
Bilge Özgen
Civan Argönül
Şarkı
Düyek
Tutuldu dâm-ı zülf-i yâre gönlüm
Uşşak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Curcuna
U (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm
Uşşak
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kar
Hafif
Umutları toprağına ekmişim
Uşşak
Bilge Özgen
T. Başer Üçok
Fantezi
Nim Sofyan
Unut diyorsun beni bunu söylemek kolay
Uşşak
İsmâil Ötenkaya
Neclâ Ünal
Şarkı
Nim Sofyan
Unuttuk dostu yoldaşı vefâmız artık dildedir
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
F. Edib Baksı
Şarkı
Düyek
Unutuldum diye küsmem sana ben
Uşşak
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Urum'da Acem'de görmediğin gördü
Uşşak
_
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Uşşakın şâd etmektedir şeh-i hûbâna yakışan
Uşşak
_
_
Beste
Çenber
Uzaklaştın gözüm yollarda kaldı
Uşşak
Memduh İmre (Hâfız)
Nâzım Özgünay
Şarkı
Aksak
Uzaktan uzağa bakışın yeter
Uşşak
İsmâil Demirkıran
Ercan Akbay
Şarkı
Düyek
Ümîdim bağına nurlar saçıldı
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Ümîdim söndü artık
Uşşak
Lem'î Atlı
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Aksak
Üşüsem yakacak bir ocağım yok
Uşşak
Aytekin Çolakoğlu
Aytekin Çolakoğlu
Şarkı
Düyek
Üzülmedim gittiğine nasıl olsa döneceksin
Uşşak
Metin Everes
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Var mıdır tetkîke hâcet dilberim ef'âlimi
Uşşak
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vardım Kırklar yaylasına
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hatâyî (Şah İsmâil)
İlahi
Sofyan
Varırken niyazım arş-ı âlâya
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
İlahi
Düyek
Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan
Uşşak
B. Sıtkı Sezgin
Şemseddîn Sivâsî
Tevşih
Düyek
Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız
Uşşak
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hüsamî
İlahi
Sofyan
Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Ağır Aksak
Vaz geç gönül bu aşktan sevmenin çağı geçti
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Semai
Vaz geçtim o sevdâdan o da bir dem idi geçti
Uşşak
Ekrem Güyer
_
Şarkı
Aksak
Vazgeçemem bu erekten çekseler de dara beni
Uşşak
İbrâhim Yavuz Bildik
İbrâhim Yavuz Bildik
Türkü
Curcuna
Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül
Uşşak
Râkım Elkutlu
Ercüment Ekrem Talû
Şarkı
Ağır Sengin Semai
Yâ hannân yâ mennân yâ zel cûdi ve'l ihsan
Uşşak
_ (Der:S.Eyyûbi Işıksal)
_
Şuğul
Sofyan
Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Nûri Baş
İlahi
Sofyan
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette
Uşşak
Kemâl Gürses
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Yâ sâkîn nüdman imlâ ve's kınan
Uşşak
_
_
Şuğul
Sofyan
Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım
Uşşak
Şevkî Bey
R. Mahmut Ekrem
Şarkı
Curcuna
Yağmurlar yağsa da gül sana hasret
Uşşak
Yılmaz Yüksel
C.Oktay Çağlar
Şarkı
Sofyan
Yağmurun sesi ince saz
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Mustafa Rûhi Şirin
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan
Uşşak
H. Sadettin Arel
Nedîm
Şarkı
Müsemmen
Yalanım yok sen çok iyi bilirsin
Uşşak
Burhan Atik
Sâdık Atay
Şarkı
Düyek
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
A. Refik Altınay
Şarkı
Türk Aksağı
Yalnız bırakıp gitti o yâran sevdalı serimle
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Aksak
Yalnız kalalım bir gece olsun ne olursun
Uşşak
Mustafa Tunar
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yalnız senin aşkınla yaşayacak bu gönlüm
Uşşak
Ünsal Silleli
Ertan Demirtaş
Fantezi
Sofyan
Yalnızım kimsesizim yok beni hiç anlayanım
Uşşak
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Yalnızım yalnız artık sensiz şu gurbet elde
Uşşak
Emin Ongan
_
Şarkı
Düyek
Yaman vurdu canevimden ayrılık
Uşşak
Amir Ateş
Yalçın Benlican
Şarkı
Curcuna
Yanakların çiçektir gönlüm bir kelebektir
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Reşat Özpirinçci
Şarkı
Düyek
Yandı gönül özlemden sevgimi bilmezmisin
Uşşak
H. Cemil Şensever
Ülkü Ahıska
Şarkı
Düyek
Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed
Uşşak
Ahmet Yardım (Neyzen)
Ahmet Yardım (Neyzen)
İlahi
Düyek
Yandım âteşlere ey meh seni gördüm göreli
Uşşak
Fâiz Kapancı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yandım bilerek çâresi yok gerçi bu nâre
Uşşak
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Yandım o senin gül gibi ruhsârına yandım
Uşşak
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Yangın olur biz yangına gideriz
Uşşak
_
_
Türkü
Aksak
Yanık bıraktın beni türbende bir mum gibi
Uşşak
Mahmut Yivli
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Yâr için uşşâk baktı fâlime
Uşşak
Şevkî Bey
_
Şarkı
Aksak
Yâran sohbet etsin hep nağmeler sazda kalsın
Uşşak
İsmail Akçapınar
İsmail Akçapınar
Şarkı
Düyek
Yârda mı ağyârda mı yâ sende mi cürm ü kusur
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.(Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Yârelidir dilim dilim
Uşşak
Amir Ateş
Hamit Belli
Şarkı
Düyek
Yâri görsem karşımda aklım kalmaz başımda
Uşşak
M. Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sofyan
Yârim güler güller açar yaz olur
Uşşak
S. Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Şarkı
Aksak
Yâsemenler dile geldi
Uşşak
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Şarkı
Düyek
Yaslanıp sipilin yamaçlarına
Uşşak
Amir Ateş
Metin Vural
Şarkı
Düyek
Yaşamıştım ne güzel bezminde cemâlinle senin
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Şarkı
Aksak
Yattım yârin dizine daldım sevgi izine
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Şarkı
Aksak
Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım
Uşşak
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Yavrucağım güzellendi
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şarkı
Evfer
Yavrum benim canlarım ben de size kurbanım
Uşşak
Abdülkadir Şendal
Abdülkadir Şendal
Şarkı
Sofyan
Yaz mevsimidir aşka heveslendi bu gönlüm
Uşşak
Raşit Ceylân
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Aksak
Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün..
Uşşak
Cinuçen Tanrıkorur
Müfit Kuraner
Şarkı
Aksak
Yemenimin oyası rengi de rengine
Uşşak
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Yemin ettim Tanrı'ya
Uşşak
Orhan Kızılsavaş
Mustafa Sevilen
Şarkı
Düyek
Yemyeşil bahçemden güneşe doğru
Uşşak
Yılmaz Karakoyunlu
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Sofyan
Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir
Uşşak
Erdinç Çelikkol
Ömer Kalafat
İlahi
Sofyan
Yeter bu gam-ı dünyâ arşı aştı kederim
Uşşak
Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Şarkı
Curcuna
Yıllar geçse aradan aşkın alev alevdir
Uşşak
İsmet Nedim
_
Şarkı
Nim Sofyan
Yıllar ne çabuk geçti o demler hani nerde
Uşşak
Ferit Sıdal
Celâl Bıçakçı
Şarkı
Türk Aksağı
Yıllar seni soldursa da gönlümde yerin var
Uşşak
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Şarkı
Yürük Semai
Yıllar sonra anlatılsın aşkımız
Uşşak
Metin Everes
Ertuğrul Akçaylı
Şarkı
Düyek
Yıllar yılı şu yüreğim yalnızca
Uşşak
İlgün Soysev
Sâmi Derintuna
Şarkı
Düyek
Yıllarca süren sevgide gönlüm ne kazandın
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sengin Semai
Yıllardır bekliyorum sevgilim nerdesin
Uşşak
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Curcuna
Yıllarımı yıllarına katmıyorsam
Uşşak
Alâaddin Pakyüz
Leylâ Dirikcan
Şarkı
Sofyan-Düyek
Yine bir hüzün var gözlerinin siyahında
Uşşak
Ertuğrul Ottekin
Ahmet Çakmak
Şarkı
Sofyan
Yine esti muhabbetin yelleri
Uşşak
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
 
 
Kayıt 20600 ile 20700-Top:20931