Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20800 ile 20900-Top:21019
Yüzün nûr-i Hüdâ'dır yâ Muhammed
Uşşak
_
Seyyîd Nesîmî
İlahi
Sofyan
Yüzünden gözünden binbir iz taşır
Uşşak
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Sofyan
Yüzüne bakınca canım tutuşur
Uşşak
Zekâi Tunca
Cemâl Sâfi
Şarkı
Düyek
Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş
Uşşak
Alâeddin Yavaşca
H. Oral Şen
Şarkı
Düyek
Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Uşşak
Melâhat Pars
_
Şarkı
Aksak
Zaman o gül gibi gül görmemiştir
Uşşak
Emin Akan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Düyek
Zamana aldanıpta sakın beni unutma
Uşşak
Hasan Şanlıtürk
Ali Demirel
Şarkı
Düyek
Z'an bülbül-i şûrîde hayâlest u dîdîm
Uşşak
_
_
Kar
Hafif
Zehir saçan sözlerinle günahsızım deme artık
Uşşak
Engin Çır
Uğur Gür
Şarkı
Düyek
Zeybeklerle gezer dağlar başında
Uşşak
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Aksak
Zincirini aşkın gülerek boynuma taktın
Uşşak
Hüseyin Fahri Tanık
_
Şarkı
Türk Aksağı
Zûlmetle ayrılık bestesi yapan
Uşşak
Kemâl Gürsese
A. Haydar Abdullahoğlu
Şarkı
Düyek
Zülfüne olsun esîr âzâdeler
Uşşak
Tayyîb Efendi
_
Şarkı
Aksak
Zülfünü görsem izârın üzre ey hûr-i cemil
Uşşak
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Bâkî
Beste
Çenber (Ağır)
Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M. Hilmi Dede
İlahi
Düyek
Uşşak Ayin-i Şerifi
Uşşak
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Salkım salkım bağlarının içinde
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Sofyan
İklimleri havasıyla sıradağı ovasıyla
Uşşak
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Geldikçe heman hatırıma şi'r-i hayalin
Uşşak
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık
Uşşak
Tan. Mustafa Çavuş
-
Şarkı
Aksak
Telgraf'ın tellerine kuşlar mı konar
Uşşak
-
-
Türkü
Düyek
Seni sevdim bem ben güzelim lutfuna âmadeyim
Uşşak
Kanuni Nazım Bey
-
Şarkı
Sengin Semai
Sevda-yı cemalin beni pek derbeder etti
Uşşak
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Turnam nerden geliyor aslı Maraş'tan
Uşşak
Kanuni Mustafa Bey
-
Şarkı
Nimsofyan
Bakıp bakıp ne durursun yüzüme
Uşşak
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Şarkı
Sofyan
Söz veripte zalim aldattın beni
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Şarkı
Nim Sofyan
Hiç faydası yok gözyaşının, ağlama gönlüm
Uşşak
Bülent Nuran
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Vurdun yüreğimden beni dilhûna çevirdin
Uşşak
Bülent Nuran
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Biraz ümit ver de istersen gelme
Uşşak
Turhan Taşan
Sadık Atay
Şarkı
Düyek
İsmin ile çarpan kalbi
Uşşak
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Şarkı
Sofyan
Çaresiz yılların çaresi sensin
Uşşak
Murat Demirhan
Zeki Akdoğan
Şarkı
Semai
Beni dünyada hiç bir ferde muhtaç etme Allahım
Uşşak
Rakım Elkutlu
Müftü Âkif Salı
İlahi
Düyek
Bir ceylân bakışla vuruldum yine ey gönül
Uşşak (Buselik'te)
H. Sadettin Arel
_
Şarkı
Raksan
İçin dostlar cabadan
Uşşak(Hicaz)
Bîmen Şen
_
Kanto
Düyek
Rumeli'den göçmen gelir durmadan
Uşşak-Hicaz
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Aksak
Vaktiyle benim gülşenim vardı
Uşşak-Kürdi
Alâeddin Yavaşca
M. Nafiz Irmak
Şarkı
Düyek
Cevap bekleme kuzum yok diyecek bir sözüm
Uşşak-Mahur
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Düet
Düyek
Türk işçisiyiz her işin eri
Uşşak-Rast
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Sofyan
Bir yâr sevdim nev-edâdır
Vechiarazbar
_
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dilde tâkat kalmamıştır çekmez oldum cevrini
Vechiarazbar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönlümü bir şûh-i tavşan
Vechiarazbar
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Ağır Aksak
Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
Fuzûlî
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
Fuzûlî
Beste
Hafif
Yakma cânım nâle-i bî-ihtiyârımdan sakın
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
Fuzûlî
Beste
Çenber
Yandırdı beni şevk-i cemâlin ey mâh
Vechiarazbar
Vardakosta Ahmet Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Yine bir gonce-i rengîn-edâya
Vechiarazbar
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Vecdi dilden geçtin amma geçmedin
Vechidil
O. Nuri Özpekel
Ü.Gürelman-O.N.Özpekel
Şarkı
Devr-i Hindi
A benim gözüm nûru cilveli yârim
Yegah
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden
Yegah
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Yegah
Şevkî Bey
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Aksak
Ay büyürken sularda ürperir içlenirim
Yegah
Alâeddin Yavaşca
Özgen Bilgisel
Şarkı
Düyek
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
Yegah
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bâkî yine mey içmeğe and içti demişler
Yegah
Râkım Elkutlu
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Belâga'l ulâ bi kemâlihi
Yegah
B. Sıtkı Sezgin
_
Şuğul
Sofyan
Ben olurum sana bülbül efendim
Yegah
Dellalzâde
_
Şarkı
Aksak
Bendene eyle mürüvvet cânım efendim
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Devr-i Hindi
Benim âfet-i cihânım
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Şarkı
Aksak Semai
Bir bakışla aklım aldı el-aman
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Müsemmen
Bir buseni verdin bana
Yegah
Servet Ali
_
Şarkı
Türk Aksağı
Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Hafif
Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın
Yegah
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Aksak
Bir nur gibi gökten süzülüp kalbime insen
Yegah
Rüştü Eriç
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Bugünlerde sana gâyet özendim
Yegah
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin
Yegah
Tab'î Mustafa Ef.
_
Beste
Hafif
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Yürük Semai
Yürük Semai
Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor
Yegah
Dellalzâde
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Yegah
Ş. Muhittin Targan
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Aksak
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Yegah
Râkım Elkutlu
Y. Kemal Beyatlı
Şarkı
Semai
Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
_
Kar
Sakil
Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir
Yegah
S. Ziyâ Özbekkan
Orhan Veli Kanık
Şarkı
Aksak
Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor
Yegah
Alâeddin Yavaşca
Memduh Cumhur
Şarkı
Curcuna
Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın
Yegah
Hâfız Hüsnü Efendi
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Deşt-i gama her lâhzada birkaç seferim var
Yegah
Şevkî Bey
_
Şarkı
Curcuna
Devam etmektesin nâz eylemekte
Yegah
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Düyek
Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok
Yegah
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Şarkı
Ağır Aksak
Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân
Yegah
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Şarkı
Curcuna
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Yegah
H. Sadettin Arel
F. Ahmet Aykaç
Şarkı
Aksak
Doldur ey sâkî bu Cem bezminde
Yegah
İ. Hakkı Nebiloğlu
Kesriye'li Sıdkı Bey
Şarkı
Düyek
Dudağında açilan gül mey olur
Yegah
Nihat Adlim
Vâhit Özaydın
Şarkı
Aksak
Dü çeşmim hûn ile doldu
Yegah
Şevkî Bey
Reşad Paşa
Şarkı
Aksak
Edersen de cefâ eğer
Yegah
Şevkî Bey
Reşâd Paşa
Şarkı
Nim Sofyan
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim
Yegah
M.Sabri Akçagül
Câhit Öney
Şarkı
Aksak-Semai
Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Eyleme ağyardan hiç ihtirâz
Yegah
Mahmut Celâleddin Paşa
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Firâkın kesti tâb ile tüvânı
Yegah
Şevkî Bey
Ahmet Reşat Paşa
Şarkı
Devr-i Hindi
Gâh azm-i kûy-i yâri candan özlersin gönül
Yegah
Rif'at Bey
_
Şarkı
Aksak
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur
Yegah
Dellalzâde
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Zencir
Gör perişân hâlimi git yâre sor
Yegah
Bahri Altıntaş
Vâhit Özaydın
Şarkı
Devr-i Hindi
Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum
Yegah
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Gün doğmadı pencereme
Yegah
İsmâil Demirkıran
Ali Akçeken
Şarkı
Aksak
Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın
Yegah
Tab'î Mustafa Ef.
Yahyâ Nazîm Çelebi
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Hançer-i gam işledi şimdi dil-i virânıma
Yegah
Nesim Silviya (Haham)
_
Şarkı
Türk Aksağı
Her dilberi sevdik neme lâzım demedik
Yegah
İ. Baha Sürelsan
Nâil Memik
Yürük Semai
Yürük Semai
İsterim bir gece ol mâh ile bâde süzüle
Yegah
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
İşte erdik nev-bahâre
Yegah
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim
Yegah
Tanbûri Ali Ef.
_
Şarkı
Aksak
Kâbe et kalbini sen büt-hâne sansınlar seni
Yegah
H. Sadettin Arel
Nasûhî
Durak
Durak Evferi
Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin
Yegah
Zeki Altun (Hâfız)
_
İlahi
Devr-i Hindi
Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz
Yegah
Ebû-Bekir Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
 
 
Kayıt 20800 ile 20900-Top:21019