Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 20800 ile 20900-Top:20809
Yörük de yaylasında yaylayamadım
Zavil
_
_
Zeybek
Aksak
Yüce dağlar ne heybetli ne haşmetli durursunuz
Zavil
Yüksel Kip
Yüksel Kip
Şarkı
Curcuna
Zâlim deseler aklıma hep sen geliyorsun
Zavil
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gecenin rengini almış yine hülyâlı yüzün
Zavil
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu
Zavil (Mahur)
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Râgıp Paşa
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Aldanma sakın semt-i muhabbette safâ yok
Zevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir vefâsız yâre oldum müptelâ
Zevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey mâhitâb-ı gül-beden
Zevkutarab
Abdi Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mâil oldum kâkül-i dildâra âh
Zevkutarab
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
 
 
Kayıt 20800 ile 20900-Top:20809