Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 21000 ile 21100-Top:21028
Sarıver kolların ey nazlı çiçek
Zavil
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından
Zavil
Şükrü Tunar
_
Şarkı
Aksak
Sen bir pınar olsan ben kuru toprak
Zavil
Ali Şenozan
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Sen gülerken güldü bahtım ta
Zavil
Yılmaz Karakoyunlu
M. Turan Yarar
Şarkı
Müsemmen
Seni arıyor gel bu gönül sevgi selinde
Zavil
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sengin Semai
Seni görmek ne kadar zor olsada
Zavil
İsmâil Demirkıran
Erol Güngör
Şarkı
Aksak
Senin ile benim derdim büyüktür
Zavil
Alâeddin Şensoy
Yasemin Atasever
Şarkı
Sofyan
Söyle doktor yanar kalbim nedendir
Zavil
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Şem'-i hüsn-i ânına ey mehlika
Zavil
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Terk etme bu akşam beni dîvâneye döndüm
Zavil
O. Nûri Özpekel
O. Nuri Özpekel
Şarkı
Türk Aksağı
Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven
Zavil
Ziyâ Taşkent
Şeydâ Temuçin
Şarkı
Düyek
Uzadıkça uzuyor yolları şarkıların
Zavil
Rüştü Eriç
M. Zeki Aladağ
Şarkı
Aksak
Üç gün olmuş bu yayladan geçeli
Zavil
_
_
Türkü
Nim Sofyan
Ya bugün ya sabah gelir erken
Zavil
N. Halil Poyraz
Kemâl Tözem
Şarkı
Türk Aksağı
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi
Zavil
Hacı Fâik Bey
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Muhammes
Yalnızım kimsesiz gurbet elinde
Zavil
M.Ünal Yılmazer
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Semai
Yavuz'lar Fatih'ler Sinan'lar nerde
Zavil
Rüştü Eriç
Veli Avcı
Şarkı
Sofyan
Yine ne var ne bu dargın bakışın
Zavil
Teoman Önaldı
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek
Yollarını gözlüyorum günlerdir
Zavil
Suphi İdrisoğlu
Yalçın Benlican
Şarkı
Düyek-Sofyan
Yörük de yaylasında yaylayamadım
Zavil
_
_
Zeybek
Aksak
Yüce dağlar ne heybetli ne haşmetli durursunuz
Zavil
Yüksel Kip
Yüksel Kip
Şarkı
Curcuna
Zâlim deseler aklıma hep sen geliyorsun
Zavil
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Aksak
Gecenin rengini almış yine hülyâlı yüzün
Zavil
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu
Zavil (Mahur)
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Râgıp Paşa
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Aldanma sakın semt-i muhabbette safâ yok
Zevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Bir vefâsız yâre oldum müptelâ
Zevkutarab
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Ey mâhitâb-ı gül-beden
Zevkutarab
Abdi Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mâil oldum kâkül-i dildâra âh
Zevkutarab
Rif'at Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
 
 
Kayıt 21000 ile 21100-Top:21028