Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 200 ile 300-Top:21039
Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı
Acemaşiran
Münip Bey (Mu.-Melekzâde)
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Şarkı
Semai
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Acemaşiran
İrfan Doğrusöz
H. Sîret Özsever
Şarkı
Aksak
Gurubun rengini içmiş kanarak titriyor dalında
Acemaşiran
F.Kaya Pınarses
Faruk Oray
Şarkı
Düyek-Semai
Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin cânâ
Acemaşiran
Sedat Öztoprak
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Gül devridir mevsim bahar
Acemaşiran
Ömür Gençel
Reşat Özpirinççi
Şarkı
Raks Aksağı
Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Güle güle git sende bahar meltemi essin
Acemaşiran
Yener Topaloğlu
M. Ünal Yılmazer
Şarkı
Sengin Semai
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz
Acemaşiran
Nevzat Demir
Adnan Üryâni
Şarkı
Müsemmen
Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân
Acemaşiran
Memduh Cumhur
M. Nafiz Irmak
İlahi
Düyek
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Acemaşiran
H. Fehmi Mutel
Nedîm
Şarkı
Türk Aksağı
Gün batıyor tepelerden yanlızlığımın üstüne
Acemaşiran
Kenan Günel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Gün doğarken ayıldım
Acemaşiran
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Aksak
Güzel görsem içim titrer
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları
Acemaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
M. Zeki Akdağ
Şarkı
Sofyan
Hak müyesser etse varsam
Acemaşiran
Ahmet Hatipoğlu
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine
Acemaşiran
Kemâl Efendi(Hâfız)
Seyrânî
İlahi
Düyek
Hakkını verin bu sazın
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Gülay Elgin
Şarkı
Evfer
Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana
Acemaşiran
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Hani nerde beni öpen dudaklar
Acemaşiran
İlgün Soysev
Nûrettin Baykal
Şarkı
Sofyan
Hasret delice eser rüzgâr rüzgâr gönülde
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı
Acemaşiran
S. Mertkanlı-S.Taşbaş
Turhan Taşan
Şarkı
Düyek
Hasretinden çektiğim bir gün değil
Acemaşiran
Suat Akgün
Seyfettin Başçılar
Şarkı
Müsemmen
Hasta kalbim bak seninçün durmayıp yanıyor
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devrihindi
Hayalimden çıkmıyor bir dakika gül yüzün
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sofyan
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Beste
Zencir
Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Hazret-i Hakk'ın Habîbi sevgili bir tânesi
Acemaşiran
_
Sezâî
İlahi
Düyek
Hem sevip hem yakadan attın beni
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Hep beraber oynardık hep beraber gezerdik
Acemaşiran
Amir Ateş
Hasip Uras
Şarkı
Sofyan
Her biri bir gonce efkâr
Acemaşiran
Hamparsum Limoncuyan
_
Şarkı
Düyek
Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden
Acemaşiran
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Şarkı
Aksak
Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Cemâlettin Yavaşça
Şarkı
Curcuna
Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ
Acemaşiran
Nezahat Soysev
M. Fâik Ozansoy
Şarkı
Curcuna
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek
Acemaşiran
Mahmut Yivli
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Şarkı
Aksak
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşça
Şarkı
Düyek
Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim
Acemaşiran
Kemânî Rızâ Efendi
Fâik
Şarkı
Düyek
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat
Acemaşiran
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
_
Şarkı
Semai
Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Semai
Hüsnü güzel bir nev-civan
Acemaşiran
Asdik Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Hatâyî (Şah İsmail)
İlahi
Devr-i Hindi
İçmeden sarhoşum güzelliklerden
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Hüsâmettin Olgun
Şarkı
Sofyan
İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Fahrettin Efendi (Şeyh)
İlahi
Düyek
İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım
Acemaşiran
Fahri Kopuz
Necdet Rüştü Efe
Şarkı
Semai
İrfan meclisine erişebilsem
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
Atıf Efendi
İlahi
Sofyan
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Acemaşiran
Zeki Atkoşar
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Vâhit Özaydın
Şarkı
Düyek
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden
Acemaşiran
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Arif Bey (Kahyâzâde)
İlahi
Sofyan
Kalbimi bir güzele ne ettim verdim ele
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Yürük Semai
Kalbimizin üstünde açan o güller
Acemaşiran
Muzaffer Ünal
Muzaffer Ünal
Fantezi
Sofyan
Kalbini bağ-ı cinân et ravzâ-i tevhîd ile
Acemaşiran
_
_
İlahi
Düyek
Kârın sitem oldu yeter
Acemaşiran
Yusuf Paşa
_
Şarkı
Aksak
Karşı dağlar bizi bekler
Acemaşiran
Cengiz Cermen
Sevinç Atan
Çocuk Şarkısı
Nim Sofyan
Keloğlan isterse eğer
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Curcuna
Keman ebrûlerindir kıble-gâhım
Acemaşiran
Sadrettin Şükrü Bey
_
Şarkı
Aksak
Kerîm Allah Rahîm Allah...
Acemaşiran
Zekâî Dede
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
İlahi
Sofyan
Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî
Acemaşiran
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
İlahi
Düyek
Kıldı teşrif sağ ü şen
Acemaşiran
İsmet Ağa
_
Şarkı
Sofyan
Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Cüneyt Bey
Fantezi
Aksak
Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim
Acemaşiran
Fâize Ergin
_
Şarkı
Ağır Düyek
Kimsesizdim ağladım yoktu derdim dinleyen
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devrihindi
Kimsin beni fethetmeye bak yetti bu hâlin
Acemaşiran
Teoman Önaldı
Gündoğdu Sanımer
Şarkı
Semai
Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi
Acemaşiran
Aslan Hepgür
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Küffar sanır hüccet almış Eğri'ye
Acemaşiran
_
_
S.T.
Aksak
Küntü kenzin serteser sırr-ı nihânı sendedir
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
Muhyî Efendi (Şeyh)
İlahi
Sofyan
Lûtf edip âlemde dildâr olmadın
Acemaşiran
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız
Acemaşiran
Zekâî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Durak
Durak Evferi
Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik
Acemaşiran
Neyzen Rızâ Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde
Acemaşiran
Erdoğan Köroğlu
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim
Acemaşiran
Rüştü Eriç
Câhit Öney
Şarkı
Aksak
Merhaba şehr-i Ramazan
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yılmaz Çiçek
İlahi
Düyek
Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Fuzûlî
Beste
Lenk Fahte-S.Sem.
Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Beste
Zencir
Mızrap vurarak fecri ağartsam çok olur mu
Acemaşiran
O. Nûri Özpekel
Atik Bilimer
Şarkı
Aksak
Misli yok bir şûha oldum müptelâ
Acemaşiran
Bolâhenk Nûri Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Semai
Müjde mü'minler size ihsân-ı rahman'dır gelen
Acemaşiran
Dursun Çakmak
Ahmet Remzi Dede
İlahi
Düyek
Mümkünse yaşatmak beni bir saniye sensiz
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Sengin Semai
Müştak olup özlediğim
Acemaşiran
Hasan Şanlıtürk
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül
Acemaşiran
Ekrem Karadeniz
Yâkup Bey (Dr.)
Şarkı
Türk Aksağı
Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Nâz etme gel ey meh-likâ
Acemaşiran
Tanbûri Hikmet Bey
_
Şarkı
Türk Aksağı
Nazîrin gelmemiş asla cihâna
Acemaşiran
Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Ne acımı dindiren ne teselli eden var
Acemaşiran
Ahmet Özkök
Yılgör Atçı
Şarkı
Düyek
Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ
Acemaşiran
Dede Efendi
_(İlk beyit Figanî-i Şîrazî)
Yürük Semai
Yürük Semai
Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu
Acemaşiran
Lem'î Atlı
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Müsemmen
Neden kalbim seni sevdi
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Curcuna
Neş'e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Lütfü Alacalar
İlahi
Düyek
Neş'eyâb ol neş'elensin bezmimiz ey sîm-ten
Acemaşiran
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Devr-i Hindi
N'eyleyeyim dünyâyı bana Allah'ım gerek
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Sofyan
N'ideyim bilmem elinden senin
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Şarkı
Sofyan
Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Acemaşiran
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Evsat
O gülen gözlerini hayal etsem de bir an
Acemaşiran
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Sofyan
O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
B. Ziyâ Aktuna
Şarkı
Aksak
O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki
Acemaşiran
Ömür Gençel
Metin Pütmek
Şarkı
Düyek
Oldu gönül üftâde
Acemaşiran
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak
Olursa ruhsatın gayetle esrar
Acemaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Aksak
Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu
Acemaşiran
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Sengin Semai
Papatyalar sünbüller kanaryalar bülbüller
Acemaşiran
İbrahim Köker
Çetin Günday
Şarkı
Düyek
 
 
Kayıt 200 ile 300-Top:21039