Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 300 ile 400-Top:21039
Pençe-i gamdan âzâd kıl
Acemaşiran
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Düyek
Rast geldim iki câne
Acemaşiran
_
_
Türkü
Sofyan
Ravzana çün yüz süren bulur aman
Acemaşiran
Abdullah Ef.(Himmetzâde)
Abdullah Ef.(Himmetzâde)
Tevşih
Düyek
Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar
Acemaşiran
Kemâl Gürses
_
Şarkı
Düyek
Rûy-i âlemdir kulûb-ı nâs'ı hep mesrûr eden
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Rüyâda gibiyim mutlu bir kişiyim
Acemaşiran
Erol Sayan
Erol Sayan
Şarkı
Sofyan
Rüyada gördüm seni
Acemaşiran
Amir Ateş
Mustafa Güney
Şarkı
Düyek
Saffet-i kalple kapıldım aşkın âlâsına
Acemaşiran
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Şarkı
Devrihindi
Sanma cânım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Acemaşiran
Kaya Bekat
Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)
Şarkı
Semai
Sanma şâhım alemi sen sadıkane yar olur
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Yavuz Sultan Selim Han
Şarkı
Düyek
Sardım bugün yâri kendimden geçtim
Acemaşiran
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Semai
Sarı saçlı bir civâne
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın
Acemaşiran
Yücel Aşan
Niyâzi Ersan
Şarkı
Aksak
Sen bana ben sana umut vermiştik
Acemaşiran
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Semai-Aksak
Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin
Acemaşiran
Mustafa Sunar
_
Şarkı
Yürük Semai
Sen misin gönülde fırtınalar yaratan
Acemaşiran
Serap Arısan
Serap Arısan
Şarkı
Aksak
Sen şehenşâh-ı zamansın
Acemaşiran
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul
Acemaşiran
Göksel Baktagir
Erol Güngör
Şarkı
Nim Sofyan
Seni ellerle gezerken görüverdim bu sabah
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Aksak
Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Curcuna
Senin için ey mehveşim
Acemaşiran
Neyzen Râşit Efendi
_
Şarkı
Aksak
Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle
Acemaşiran
Rüştü Eriç
Ümit Gürelman
Şarkı
Nim Sofyan
Seninle kışlar bile yaz gibi gelir bana
Acemaşiran
Amir Ateş
Engin Çır
Şarkı
Sofyan
Sensin benim âlemde a gül-gonce zâhîrim
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sengin Semai
Ser-fürü eyler görenler serv-i reftârın senin
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Semai
Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ben âh güzelim aşkına düştüm
Acemaşiran
Sabahattin Volkan
Sabahattin Volkan
Şarkı
Aksak
Sevdim seni ben sevmeye lâyık diye sevdim
Acemaşiran
Abdullah Uysal(Dr.)
_
İlahi
Yürük Semai
Sevdim seni bir zamanlar masal gibi geçti yıllar
Acemaşiran
İbrahim Umut
İbrahim Umut
Şarkı
Semai
Sevdim seni gel ey peri
Acemaşiran
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Sofyan
Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı
Acemaşiran
Amir Ateş
G. Hamza Berkay
Şarkı
Curcuna
Sevgi dolu cesur ana korudu
Acemaşiran
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
İlahi
Sofyan
Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde
Acemaşiran
Erol Bingöl
Nilgün Bingöl
Şarkı
Aksak
Sevmek başka sevilmek başka şey
Acemaşiran
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Şarkı
Semai
Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ
Acemaşiran
Şâkir Ağa
_
Şarkı
Düyek
Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Sonbaharın kararsız haşin rüzgârları mı...
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Sorma dostum hâlimi âvâreyim
Acemaşiran
N. Halil Poyraz
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Semai
Sormayın gönlüme şimdi ağlamaktan ne bulur
Acemaşiran
Hasan Soysal
Hasan Soysal
Şarkı
Aksak
Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım
Acemaşiran
Suphi İdrisoğlu
Câhit Öney
Şarkı
Semai
Söz verdim adına "gelecek" diye
Acemaşiran
Fethi Karamahmudoğlu
Erol Uzunöner
Şarkı
Sofyan
Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Kar
Hafif
Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca
Acemaşiran
Selâhattin Demirtaş
_
İlahi
Düyek
Şarkıların şiirlerin tadı yok
Acemaşiran
İlgün Soysev
Erol Karaokur
Şarkı
Nim Sofyan
Şeh-i genc-i sahâvetsin sen ey şâh-ı kerem-kârım
Acemaşiran
Dellalzâde
_
Beste
Hafif (Ağır)
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
Yunus Emre-Yahyâ K.Beyatlı
Fantezi
Türk Aksağı-Düy.
Şu İzmir'in dağlarında bülbül öter bağlarında
Acemaşiran
Tahsin Karakuş
_
Şarkı
Aksak
Şu puslu ve ıslak şafaklarında
Acemaşiran
Erol Özbayram
Cevdet Aktunç
Şarkı
Sofyan
Şu Samsun'un güzel kızı...
Acemaşiran
Erdem Gürcan Avcı
Şâhin Çangal
Şarkı
Sofyan
Tâ dil verelden sünbüle "sünbüliler" derler bize
Acemaşiran
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Fahrî(Sünbülî)
İlahi
Muhammes
Tadı olmaz hayatın sensiz geçerse eğer
Acemaşiran
Amir Ateş
Orhan Tokmakoğlu
Şarkı
Düyek
Taş atmayın ağaçlara
Acemaşiran
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Sofyan
Titrek sâhillere güneş doğunca
Acemaşiran
Erol Başara
Ö. Bedrettin Uşaklı
Şarkı
Aksak
Tutuldum türlü derd-i bî-menende
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Aksak
Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla
Acemaşiran
Alâeddin Yavaşca
Ercüment Alacakaptan
Şarkı
Düyek
Unutmak için seni nasıl çırpındım bilsen
Acemaşiran
M.Sabri Akçagül
M. Sabri Akçagül
Şarkı
Curcuna
Uzak bir semt gibiydim gözlerinde bu akşam
Acemaşiran
Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Şarkı
Düyek
Vakti firkatde tahayyül eyledikçe cismini
Acemaşiran
Kanunî Hacı Arif Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Var mı zâlim kavlimizde başka bir yâr peylemek
Acemaşiran
M. Şen Sancakoğlu
M. Şen Sancakoğlu
Şarkı
Semai
Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz
Acemaşiran
Zekâî Dede
Hakkı
İlahi
Düyek
Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn
Acemaşiran
Zeki Altun (Hâfız)
A. Ulvi Kurucu
İlahi
Devr-i Hindi
Yağmur ol bir acı sonbaharla gel
Acemaşiran
Amir Ateş
B. Sıdkı Erdoğan
Şarkı
Semai
Yanar sînem benim her bâr
Acemaşiran
İsmet Ağa
_
Şarkı
Aksak
Yandı dil aşkınla ey şûh-i şenim
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Yâr ile ettiğin ahdi unutma
Acemaşiran
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Yârelerim çok derin
Acemaşiran
_
_
Şarkı
Düyek
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız
Acemaşiran
Hüsnü Öncü
C.Şâkir Çetinel
Marş
Nim Sofyan
Yıllarca fırtınalar içinde geçti ömür
Acemaşiran
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Yokmuş bir âh'a ey gül-i rânâ tahammülün
Acemaşiran
Bîmen Şen
Şeyh Gâlip Dede
Şarkı
Devr-i Hindi
Yoktur zaman gel mâhım heman gel
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
_
Şarkı
Semai
Yol açıldı gün bu gündür gönderin illâ demiş
Acemaşiran
Rüştü Eriç
Nejat Sefercioğlu
Şarkı
Aksak
Yüreğimde hep bir yara kanar durur ara sıra
Acemaşiran
İsmâil Demirkıran
Ercan Atalay
Şarkı
Aksak
Yüreğimde sevgi denen pınar var
Acemaşiran
Tuncay Sağlam
Sâmi Derintuna
Şarkı
Sofyan
Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Şarkı
Sengin Semai
Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin
Acemaşiran
Erdinç Çelikkol
Necip Artan
Şarkı
Aksak
Yaşamak mümkün değil
Acemaşiran
İ. Halil Taşkent
İ. Halil Taşkent
Şarkı
Düyek
Acemaşiran Ayin-i Şerifi
Acemaşiran
Hüseyin Fahrettin Dede
-
Ayin
Düyek
Yine susmuş gece bir kez daha sessiz soluyor
Acemaşiran
Bülent Nuran
Güler Turan
Şarkı
Aksak
Zaman akıp giderken, taşar hisler bendinden
Acemaşiran
Bülent Nuran
Cemalettin Turan
Şarkı
Düyek
Hadi tut ellerimi gözlerime dal gitsin
Acemaşiran
Turhan Taşan
Miyaser Gülşen
Fantezi
Düyek
Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim
Acemaşiran
Bilge Özgen
Turhan Taşan
Şarkı
Semai
Mutluluktan söz edilemez
Acemaşiran
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Müsemmen
Ahû bakışlı bir civan
Acembuselik
Dâniş Bey
_
Şarkı
Düyek
Aldı aklım yine bir nevres-nihâl
Acembuselik
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Şarkı Devr-i Revanı
Aman ey şûh-i nâzende
Acembuselik
Hâfız Mehmet Efendi
_
Şarkı
Oynak
Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi
Acembuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Acembuselik
Kemâl Efendi (Şeyh)
Yunus Emre
İlahi
Sofyan
Bilmem nedir ey gül-izâr
Acembuselik
Tanbûrî Osman Bey
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Aksak
Çoktan idim sana hasret
Acembuselik
Kemençeci Usta Yani
_
Şarkı
Aksak
Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir
Ağır Semai
Sengin Semai
Düştü gönül bir civana
Acembuselik
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Aksak
Ey melce-i nâz ü edâ
Acembuselik
Rif'at Bey
_
Şarkı
Evfer
Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül
Acembuselik
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Şarkı
Evfer
Gel ey şûh-i siyah-çerde
Acembuselik
_
_
Şarkı
Düyek
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb
Acembuselik
Tan. Aleksan Ef.
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gün battı gece oldu sesler azaldı
Acembuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Hasretli günler bir kor mu Tanrım
Acembuselik
Turhan Taşan
Sami Derintuna
Fantezi
Raks Aksağı
Kaybolursan sadece gönlümde kaybol sevgilim
Acembuselik
Suphi İdrisoğlu
Suphi İdrisoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Kendisin gizler güzel bilmem ki nemden âr eder
Acembuselik
Erol Sayan
Dertli
Şarkı
Ağır Düyek
Köçeğin sevdim toyunu dala benzettim boyunu
Acembuselik
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Köçekçe
Aksak
 
 
Kayıt 300 ile 400-Top:21039