Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 700 ile 800-Top:21031
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam
Acemkürdi
Eyüp Uyanıkoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Düyek
Şûle-endâz-ı zemîn oldu bu şeb mehtâbımız
Acemkürdi
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Tatlı ve nazlı bir hayâl değil pek uzaktan aşığımdı
Acemkürdi
Teoman Önaldı
Yaşar Aksoy
Şarkı
Müsemmen / Sofyan
Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın
Acemkürdi
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Şarkı
Aksak
Unutmak istesem o hâtırayı
Acemkürdi
Arif Sâmi Toker
Arif Sâmi Toker
Şarkı
Düyek
Unuttum mâziyi şimdi sen varsın
Acemkürdi
Adem Şâhin
Neclâ Peker
Şarkı
Curcuna
Vedaya gerek yok ayrılıyorkena
Acemkürdi
Sâlih Berkmen
Fatma Onur
Şarkı
Düyek
Yâ Hû yâ Hû yâ men Hû yâ men lâ Hû illâ Hû
Acemkürdi
S.Eyyûbi Işıksal
Bahaüddin Efendi
Tesbih
Sofyan
Yâ sevmeyi bilmiyor yâ gönülden sevmiyor
Acemkürdi
İlgün Soysev
Betül Yücer
Şarkı
Sofyan
Yağmurlu geçer bu yerde Nisan
Acemkürdi
Bilge Özgen
Mehmet Çınarlı
Şarkı
Sofyan
Yakardım cihânı senin uğruna
Acemkürdi
Selâhattin İçli
Halil Soyuer
Şarkı
Curcuna-N.Sofyan
Yalnız seninim diye aşkıma yeminim var
Acemkürdi
Sâdettin Kaynak
_
Şarkı
Aksak
Yâr peşinden koşa koşa yoruldum
Acemkürdi
Zeki Duygulu
Hüseyin Yurdabak
Şarkı
Sofyan
Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum
Acemkürdi
Suat Yıldırım
M. Turan Yarar
Şarkı
Yürük Semai
Yaş dolu gözlerimle yolunu gözlüyorum
Acemkürdi
Süleyman Mertkanlı
Celâl Çetin
Şarkı
Düyek
Yazın meltem kışın güneş o gözler
Acemkürdi
Sâdi Hoşses
Gâzi Aslan
Şarkı
Curcuna
Yeşil gözlü benli gülüm
Acemkürdi
Ahmet Çakmak
Ahmet Çakmak
Fantezi
Düyek
Yetmedi bu dünyâ bana yetmedi
Acemkürdi
Turhan Taşan
Füsun Baysal
Şarkı
Düyek
Yıldızları sersem ayaklarına yüzün gönlüme ...
Acemkürdi
Amir Ateş
İskender Önal
Şarkı
Sofyan
Yıldızların artık sararıp solduğu andı
Acemkürdi
Fikri İpekçioğlu
_
Şarkı
Aksak
Yıllar geçsede ömrüm bitsede
Acemkürdi
Fâruk Kestiren
Fâruk Kestiren
Şarkı
Evfer
Yıllarca yoluna gözyaşı döktüm
Acemkürdi
Kâzım Narmanlı
Kâzım Narmanlı
Şarkı
Semai
Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı
Acemkürdi
Osep Ağa (Ebeyan)
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Yine gece yarı her taraf ıssız
Acemkürdi
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Erbulan
Şarkı
Düyek
Yine gurbetle yanan akşama aç pencereni
Acemkürdi
Nevzat Demir
Faik Baltacıgil
Şarkı
Aksak
Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel
Acemkürdi
Muzaffer İlkar
Süleyman Güyer
Şarkı
Yürük Semai
Yollarda yürü de kar kış demeden
Acemkürdi
Eyüp Uyanıkoğlu
Halil Soyuer
Şarkı
Sofyan
Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı
Acemkürdi
Muzaffer İlkar
Müzeyyen Hanım
Şarkı
Curcuna
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin
Acemkürdi
Kâzım Uz (Muâllim)
_
Şarkı
Sengin Semai
Zaman akıp gider yıl olur bir gün
Acemkürdi
İsmâil Ötenkaya
Manolya Keleşoğlu
Şarkı
Aksak
Zaman bir su gibi akıp gidiyor
Acemkürdi
Arif Sâmi Toker
Sevim Toker
Şarkı
Düyek
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa
Acemkürdi
Süleyman Mertkanlı
Şâhin Çağatay
Şarkı
Düyek
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim
Acemkürdi
Kemânî Serkis Efendi
A. Rıdvan
Şarkı
Sengin Semai
Zehretme hayâtı bana cânânım
Acemkürdi
Zeki Müren
Zeki Müren
Şarkı
Curcuna
Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim
Acemkürdi
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Beste
Çenber
Sanma ki bu gönül sensiz yaşamaz
AcemKürdi
Pınar Köksal
Münire Aksaray
Şarkı
Sofyan
Seninle doluyum sensiz bomboş
AcemKürdi
Pınar Köksal
Pınar Köksal
Şarkı
Semai
Şu dünyaya tekrar gelsem
AcemKürdi
Pınar Köksal
Sami Derintuna
Şarkı
Sofyan
Niye bilmem ki perişan yanıyor böyle bu ney
Acemkürdi
Engin Çır
Sevinç Atan
Şarkı
Aksak
İltifatın kıldı ihyâ kalbi pür ahzanımı
Acemkürdi
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Vade-i vaslı yalan söyleme söyle gerçek
Acemkürdi
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Devr-i Hindi
Ağlayınca bulutlar yağmur olur yağarlar
Acemkürdi
Turhan Taşan
Fatoş Koçarslan
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Bugün dünden farklı sevgiden yoksun
Acemkürdi
Turhan Taşan
Gamze Mehmetoğlu
Fantezi
Düyek
Demek özleyişle geri dönüyorsun
Acemkürdi
Turhan Taşan
Turhan Taşan
Şarkı
Nin Sofyan
Gitme kal zamansız düşme yollara
Acemkürdi
Faruk Şahin
Berran Yalçın
Şarkı
Düyek
Uzun yıllar hayal kurdum
Acemkürdi
Volkan Gözübüyükoğlu
Vedat Fidanboy
Şarkı
Semai
Güneşin öptüğü berrak sulara
Anberefşan
Gündoğdu Doğan
Şûle Özmen
Şarkı
Düyek
Beni beklettin efendim yine mu'tad olarak
Araban
Fehmi Tokay
_
Şarkı
Curcuna
Bir hoş dilber seyrettim
Araban
Klârnetçi İbrâhim Ef.
_
Şarkı
Aksak
Gönül verdim o dildâre
Araban
Nûman Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Mânendi yok bir şûh-i şen
Araban
Kemânî Rızâ Efendi
_
Şarkı
Sofyan
Meclis o ki bir neş'e için bâde gerektir
Araban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Menemen dağından indi sürüsün
Araban
_
_
Şarkı
Sofyan
Sabahın seherde niyâza geldi
Araban
_
Pîr Sultan Abdal
Nefes
Sofyan
Sevdim bir tâze dilberi
Araban
_
_
Şarkı
Ağır Düyek
Şafak söksün güneş doğsun görelim
Araban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Köçekçe
Serbest - Sofyan
Şu âlemde seni sevdim
Araban
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Ağır Aksak
Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve
Arabanbuselik
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
_
Şarkı
Türk Aksağı
Sana takrir-i hâl ettim
Arabanbuselik
Şâkir Efendi
_
Şarkı
Aksak
Sevdi gönlüm bir dil-rübâ
Arabanbuselik
_
_
Şarkı
Aksak
Sevdim seni yosma fidan
Arabanbuselik
Dede Efendi
_
Şarkı
Aksak Semai
Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin
Arazbar
Manok Ağa
Mahfî
Şarkı
Aksak
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir
Arazbar
Rızâ Efendi(Kemânî)
Fehmî
Şarkı
Ağır Aksak
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Arazbar
Dede Efendi
Yunus Emre
İlahi
Düyek
Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider
Arazbar
Sâdullah Efendi
Enderûnî Vâsıf
Beste
Muhammes
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre
Arazbar
_
_
Şarkı
Aksak
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Arazbar
_
Ömer Rûşenî Dede
Tevşih
Sofyan
Dönmem ahdımdan efendim söylerim
Arazbar
Hacı Fâik Bey
_
Şarkı
Aksak
El çekeli zülf-i yârdan
Arazbar
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Sofyan
Ezelîdir bu aşk bende
Arazbar
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Düyek
Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde
Arazbar
Ahmet Irsoy
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
İlahi
Düyek
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir
Arazbar
Sâdullah Efendi
_
Beste
Çenber (Ağır)
Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil
Arazbar
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Taleb eden bulur Hakk'ı
Arazbar
Kâzım Bey
_
İlahi
Düyek
Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm
Arazbar
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Al gönlümü âyine-i mânâdır bu
Arazbarbuselik
Sâdullah Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Arz-ı hâl için sultâna geldim
Arazbarbuselik
Cüneyt Kosal
Kuddûsî
İlahi
Sofyan
Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Aksak
Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için
Arazbarbuselik
Tanbûri Ali Ef.
_
Beste
Devr-i Kebir
Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler
Arazbarbuselik
Akın Özkan
M. Turan Yarar
Şarkı
Sengin Semai
Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Şarkı
Semai
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Necmi(16.yy)
Ağır Semai
Ağır Aksak Semai
Ey merdüm-i çeşm-i cihan
Arazbarbuselik
Dellalzâde
_
Şarkı
Evfer
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem
Arazbarbuselik
Tâhir Ağa
_
Şarkı
Ağır Düyek
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur
Arazbarbuselik
Nikoğos Ağa
_
Şarkı
Ağır Aksak
Gördükte seni ey dil-pesendim
Arazbarbuselik
Kemânî Ethem Ağa
Mihrî
Şarkı
Türk Aksağı
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Arazbarbuselik
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Beste
Lenk Fahte
Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil
Arazbarbuselik
Cinuçen Tanrıkorur
Mustafa Tahralı
Şarkı
Aksak
Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyâm-ı bahar
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullah Ağa
Şâkir (Enderûnî)
Kar
Hafif (Ağır)
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım
Arazbarbuselik
Hacı Sâdullâh Ağa
Halifezâde Tâhir Efendi
Beste
Darbeyn
Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân
Arazbarbuselik
Ali Ağa (Kemânî)
_
Şarkı
Düyek
Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin
Arazbarbuselik
M. İsmail Hakkı Bey
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım
Arazbarbuselik
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
_
Beste
Çenber
Ab-ı hayat sanarak uzanıpta seçtiğim
Aşkefza
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Sofyan
Anla biraz beni duy biraz beni
Aşkefza
Erol Başara
Bülent Bâkiler
Şarkı
Aksak
Baharın ilk mehtâbı ışıklı gözlerinde
Aşkefza
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
Bana bütün rüzgârlar senin yönünden gelir
Aşkefza
Orhan Kızılsavaş
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Düyek
 
 
Kayıt 700 ile 800-Top:21031