Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21039
Şu dağları delmeli kül edip elemeli
Gerdaniye
(Fahri Kayahan'dan )
_
Türkü
Sofyan
Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib
Bestenigar
(Hind Eseri)
_
Beste
Çifte Düyek
Setiremin düğmeleri bir sıra
Mahur
(İstanbul Türküsü)
_
Türkü
Aksak
Çıktım ferman yazdırmağa
Mahur
(Leskofça türküsü)
_
Rumeli Türküsü
Sofyan
Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Türkü
Aksak
Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle
Eviç
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Rumeli Türküsü
Aksak
Sergüzeştim şerh edersem âlemi kan ağlatır
Rast
(O. Pehlivan'dan alın.)
_
Şarkı
Nim Sofyan
Melûl mahzun şu yerlerde dururum
Hüseyni
(Rusçuk şarkısı)
_
Şarkı
Aksak
Artar cihatla şânımız
Acemaşiran
(S.II Mahmud) Öztuna'da
_
Mehter
Sofyan
Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına
Uşşak
(Şâir'lerin)
_
Şairleme
Sofyan
Yavru kuşlar ötüşür dağlarda tarlalarda
Rast
(Talât Tokdil'den alın.)
_
Çocuk Şarkısı
Sofyan
Dügâh Ayin-i Şerifi -2
Dügah
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Hüseyni Ayin-i Şerifi
Hüseyni
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Pençgâh Ayin-i Şerifi
Pençgah
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmet
Neva
-
Derviş Musa
İlahi
Sofyan
Atımı bağladım ben bir serviye
Gerdaniye
-
-
Köçekçe
Aksak
Atladım geçtim avlusun
Karcığar
-
-
Köçekçe
Aksak
Başından fesi kaparım
Karcığar
-
Köçekçe
Aksak
Telgraf'ın tellerine kuşlar mı konar
Uşşak
-
-
Türkü
Düyek
Bahçeye girdim ki asma salıncak
Rast
-
-
Şarkı
Nim Sofyan
Ayşem Ayşem mor menekşem
Karcıgar
-
-
Kanto
Aksak
Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır
Saba
-
Seyfullah Nizamoğlu
İlahi
Raks Aksağı
Gelin ey aşıklar gelin
Saba
-
Yunus emre
İlahi
Düyek
Baharın bir başka yazın bir başka
Hüseyni
A. Atilla Sütşurup
Cumâli Karataş
İlahi
Değişmeli
Elif kızın yüreğinde ateş var
Hüseyni
A. Atilla Sütşurup
Ümran Çetin
Şarkı
Aksak
Davetsiz izinsiz gönlüme girdin
Kürdilihicazkar
A. Atilla Sütşurup
Ümran Çetin
Şarkı
Curcuna
Peşinde koşmaktan yoruldum artık
Muhayyer
A. Atilla Sütşurup
Meryem Sevin
Şarkı
Düyek
Sevgi çiçekleri ektin gönlüme
Rast
A. Atilla Sütşurup
A. Atilla Sütşurup
Fantezi
Nim Sofyan
Yenildim yıkıldım boşaymış çabam
Saba
A. Atilla Sütşurup
Ataman Sütşurup
Şarkı
Düyek
Şefkatinle nur yağardı dallara
Suzinak
A. Atilla Sütşurup
Münire Aksaray
Şarkı
Aksak
Ne elem var ne keder hepsi yalandır güzelim
Kürdilihicazkar
A. Cemil Sangan
Necmiye Sangan
Şarkı
Aksak
Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın
Buselik
A. Gani Takmaz
İhsan Biçici
Şarkı
Aksak
Eller seni anlamaz sana kucak açamaz
Mahur
A. Gani Takmaz
Ataman Sütşurup
Şarkı
Müsemmen
Tanrı huzuruma sev de gel dedi
Mahur
A. Gani Takmaz
Ali Abdülkerimoğlu
Şarkı
Semai
Gönlümüzün baharı solmadan gel sevdiğim
Muhayyer Kürdi
A. Gani Takmaz
Engin Çır
Şarkı
Düyek
Beni benden aldı sızın merhamete gelsin nazın
Nihavend
A. Gani Takmaz
Ataman Sütşurup
Şarkı
Düyek
Niye manâlı bakıp geliverdin yanıma
Nihavend
A. Gani Takmaz
Ataman Sütşurup
Şarkı
Semai
Lezzet almış geçmiyor sevdâ-yı dildârdan gönül
Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Meftûnun oldum ey vech-i ahsen
Kürdilihicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
A. Mithat Güpgüpoğlu
Şarkı
Curcuna
Neş'eyâb ol neş'elensin bezmimiz ey sîm-ten
Acemaşiran
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Devr-i Hindi
Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu
Acemaşiran
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Sengin Semai
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi
Bayatiaraban
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin
Besteısfahan
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Aksak
Gece gündüz meclis-i meyde gezip
Hicaz
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Ağır Aksak
Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi
Hicaz
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Semai
Usandırdı felek candan dem-â-dem infiâlinden
Hicazkar
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Curcuna
Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü
Karcığar
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Curcuna
Ey sıra sıra dizilen serviler
Karcığar
A. Mükerrem Akıncı
Vasfi Rızâ Zobu
Şarkı
Curcuna
Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar
Kürdilihicazkar
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Curcuna
Senin aşkın güzel cana belâdır
Kürdilihicazkar
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Curcuna
Mestâne nigâhın beni mest eyledi dilber
Nihavend
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Aksak
Elden gidiyor haste-i hicrânın aman gel
Suzidil
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Aksak
Zülf-i siyehe bağladığım kalbimi dinle
Suzinak
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Türk Aksağı
Hicrân yine gurbette benim gönlüme doğdu
Şedaraban
A. Mükerrem Akıncı
_
Şarkı
Evfer
Eylül'dü aylardan terkedip gittin
Nikriz
A. Rezzak Tuğcu
Meral Sözer
Şarkı
Düyek
Her gece rüyâma ateşle girdin
Hicazkar
A. Sâmi Yalçın
_
Şarkı
Curcuna
Cânâ yakacaksan beni aşkınla
Kürdilihicazkar
A. Sâmi Yalçın
A. Sâmi Yalçın
Şarkı
Türk Aksağı
Sarmış beni rûhum gibi...
Kürdilihicazkar
A. Sâmi Yalçın
A. Sâmi Yalçın
Şarkı
Türk Aksağı
Bir tatlı gülüş bir çapkın bakış
Nihavend
A. Sâmi Yalçın
_
Şarkı
Semai
Şarkılar sevdâyı söyler tüm gönüller şenlenir
Acemkürdi
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Müsemmen
Akşamın seyrindeyiz mehtap uyanmış uykudan
Hicaz
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Devr-i Hindi
Muhtaç mı sanırsın beni sen kendine zâlim
Hicaz
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Sengin Semai
Şarkılar zevk vermiyor hiç gönlümün sultânı yok
Hicaz
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Ağır Aksak
Hiç bilmedi kalbin beni âşık diye ey yâr
Hicaz
A. Sedat Mete
İsmet Tahtacıoğlu
Şarkı
Türk Aksağı
Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi
Hüseyni
A. Yektâ Madran
O. Seyfi Orhon
Şarkı
Sofyan
Emine Emine nazlı Emine
Hüseyni
A. Yektâ Madran
C. Sâhir Erozan
Şarkı
Semai
Uzun saçlarının sırma telleri bağlar
Hüseyni
A. Yektâ Madran
_
Şarkı
Ağır Düyek
Bir ipek çarşafa işlendi gönül
Nihavend
A. Yektâ Madran
Aka Gündüz Kutbay
Şarkı
Semai
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Rast
A. Yektâ Madran
F. Nafiz Çamlıbel
Şarkı
Müsemmen
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Suzinak
A. Yektâ Madran
Nedîm
Şarkı
Semai
Sözlerinden şarkı yaptım dinle cânân köşke gel
Muhayyer
A. Zeki Erdal
A. Zeki Erdal
Şarkı
Müsemmen
Sensiz ey rûh-i mücessem ağlasın leyl ü nehâr
Acemkürdi
Abd. Şevket Bey (Kemânî)
_
Şarkı
Semai
Aşkınla şûride n'ide hüsnün görüp aklı gide
Acemaşiran
Abdi Efendi
_
Şarkı
Düyek
Ey mâhitâb-ı gül-beden
Zevkutarab
Abdi Efendi
_
Şarkı
Ağır Düyek
Nîm-nigâhın katle ferman ibtisâmın can alır
Hüzzam
Abdi Efendi (Selânik'li-Ûdî)
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevdiğim aşkınla oldum böyle mahzûn serseri
Hüzzam
Abdi Efendi (Tellâl)
_
Şarkı
Ağır Aksak Semai
Ey yâr-i vefâ çektirme cefâ
Rast
Abdi Efendi (Tellal)
_
Şarkı
Aksak Semai
Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır
Saba
Abdi Efendi (Tulum)
Veysî (Kadı Üveys Efendi)
Beste
Remel
Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime
Hüzzam
Abdi Efendi (Ûdî)
_
Şarkı
Devr-i Hindi
İmrûz hevâ-yı bagest
Eviç
Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî)
_
Kar
Hafif
Nâka-i leyl-i nedâred ser-beher bâr âvered
Saba
Abdülali Efendi(Hâce-i sânî)
_
Beste
Hafif
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Bayati
Abdülaziz Ef.(Hekimbaşı)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Ağır Semai
Ağır Sengin Semai
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Hüzzam
Abdülaziz Efendi
Nef'î
Beste
Çenber
Söyle güzel rûh-i musavver misin
Bayati
Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Abdülazîz Ef. (Hekimbaşı)
Yürük Semai
Yürük Semai
Ettiğinden utanmazsın
Evcara
Abdülaziz Han(Sultan)
_
Şarkı
Aksak
Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden
Muhayyer
Abdülaziz Han(Sultan)
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Şarkı
Devr-i Hindi
Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân
Şevkefza
Abdülaziz Han(Sultan)
_
Şarkı
Ağır Düyek
Acembuselik ayin-i şerifi
Acembuselik
Abdulbâki Nâsır Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun
Suzinak
Abdülhalik Bey
_
Şarkı
Semai
Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna
Hicaz
Abdülhalim Ağa
Fitnat Hanım
Beste
Hafif
Gönül ey mâh-rû aşkınla
Müstear
Abdülhalim Ağa
Münîr (18.yy)
Beste
Çenber
Bu hüsn-i behçet ile sana nâz lâzımdır efendim
Sultaniırak
Abdülhalim Ağa
_
Beste
Zencir
Gerdana nakş-ı bûse-i gülgûn yapıştırır
Sultaniırak
Abdülhalim Ağa
Nâfiz (18.yy)
Ağır Semai
Aksak Semai
Hırâman ol çemenlerde gel
Suzidil
Abdülhalim Ağa
_
Beste
Darbeyn
Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür
Suzidil
Abdülhalim Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Ayâ ne ola ol hilâl-ebrû
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
_
Ağır Semai
Aksak Semai
Bir dil ki senin kâkülüne beste değildir
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
_
Yürük Semai
Yürük Semai
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pâreye
Şivenüma
Abdülhalim Ağa
_
Beste
Devr-i Revan
Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz
Hicaz
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Aksak
Fecrim güneşim neş'e-i kalbim emelimsin
Hicaz
Abdülkâdir Gökmen
Abdülkâdir Gökmen
Şarkı
Türk Aksağı
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21039