Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:21039
Başından fesi kaparım
Karcığar
-
Köçekçe
Aksak
Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan
Bayatiaraban
Yusuf Paşa
-
Şarkı
Devr-i Hindi
Sevdimse seni fikr-i visâl eylemedim ben
Isfahanek
Münir Mustafa Ağa
-
Yürük Semai
Yürük Semai
cânâ sevdimse seni fikr-i visal eylemedim ben
Isfahanek
Münir Mustafa Ağa
-
Yürük Semai
Yürük Semai
Acembuselik ayin-i şerifi
Acembuselik
Abdulbâki Nâsır Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Acemaşiran Ayin-i Şerifi
Acemaşiran
Hüseyin Fahrettin Dede
-
Ayin
Düyek
Bayatibuselik Ayin-i Şerifi
Bayatibuselik
Zekâi Zâde Ahmet Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Bestenigâr Ayin-i Şerifi -1
Bestenigar
Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Bestenigâr Ayin-i Şerifi
Bestenigar
Bursalı Sadık Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Bayati Ayin-i Şerifi
Bayati
Köçek Mustafa Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Buselik Ayin-i Şerifi
Buselik
Bolahenk Nûri Bey
-
Ayin
Devr-i Revan
Çargâh Ayin-i Şerifi
Çargah
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Dilkeşide Ayin-i Şerifi
Dilkeşide
Ahmet Avni Bey
-
Ayin
Devr-i Revan
Dügâh Ayin-i Şerifi -1
Dügah
Celâl Dede Efendi
-
Ayin
Agır Düyek
Dügâh Ayin-i Şerifi -2
Dügah
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Ferahfeza Ayin-i Şerifi
Ferahfeza
Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Hicaz Ayin-i Şerifi -1
Hicaz
Tanburi Osman Bey
-
Ayin
Devr-i Kebir
Hicaz Ayin-i Şerifi -2
Hicaz
Müsahib Ahmet Ağa
-
Ayin
Devr-i Revan
Hicaz Ayin-i Şerifi -3
Hicaz
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Düyek
Hisarbuselik Ayin-i Şerifi
Hisarbuselik
Sadettin Heper
-
Ayin
Devr-i Revan
Hüseyni Ayin-i Şerifi
Hüseyni
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Hüzzam Ayin-i Şerifi
Hüzzam
Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Irak Ayin-i Şerifi
Irak
Abdurrahim Şeyda Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Isfahan Ayin-i Şerifi
Isfahan
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Karcığar Ayin-i Şerifi
Karcığar
Bolahenk Nûri Bey
-
Ayin
Devr-i Revan
Mâye Ayin-i Şerifi
Maye
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Müstear Ayin-i Şerifi
Müstear
Zekâi Dede Hafız Ahmet Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Nevâ Ayin-i Şerifi
Neva
Hammami Zade İsmail dede Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Nihavend Ayin-i Şerifi
Nihavend
Müsahib Seyyid Ahmet Ağa
-
Ayin
Devr-i Revan
Nikriz Ayin-i Şerifi
Nikriz
Kemal Batanay
-
Ayin
Devr-i Revan
Nühüft Ayin-i Şerifi
Nühüft
Eyyûbi Hüseyin Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Pençgâh Ayin-i Şerifi
Pençgah
-
-
Ayin
Devr-i Revan
Rahat-ül ervah Ayin-i Şerifi
Rahatülervah
Ahmet Hüsmettin Dede Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Rast Ayin-i Şerifi
Rast
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Düyek
Rûy-i Irak Ayin-i Şerifi
Ruyiırak
Ahmet Avni Bey
-
Ayin
Düyek
Saba Ayin-i Şerifi
Saba
İsmail Dede Efendi
-
ayin
Devr-i Revan
Sababuselik Ayin-i Şerifi
Sababuselik
Dede Efendi
-
Ayin
Düyek
Sabazemzeme Ayin-i Şerifi
Sabazemzeme
Zekai Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Şedaraban Ayin-i Şerifi
Şedaraban
Mustafa Nakşi dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Segâh Ayin-i şerifi
Segah
Buhuri Zade Mustafa Itrî Ef.
-
Ayin
Devr-i Revan
Şevk-u Tarab Ayin-i Şerifi
Şevkutarab
Dede Efendi
-
Ayin
Düyek
Sultan-i Yegâh Ayin-i Şerifi
Sultanıyegah
Kâzım Uz Bey
-
Ayin
Devr-i Revan
Suzidil Ayin-i Şerifi
Suzidil
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Devr-i Revan
Suzidilâra Ayin-i Şerifi
Suzidilara
Sultan III. Selim
-
Ayin
Devr-i Kebir
Suzinâk Ayin-i Şerifi
Suzinak
Zekâi Dede Efendi
-
Ayin
Düyek
Uşşak Ayin-i Şerifi
Uşşak
Nâyi Osman Dede
-
Ayin
Devr-i Revan
Yegâh Ayin-i Şerifi
Yegah
Rauf Yekta Bey
-
Ayin
Düyek
İltifatın kıldı ihyâ kalbi pür ahzanımı
Acemkürdi
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Çaresiz bir derde duçar oldu dil feryad eder
Bestenigar
Şaziye Sabiha Hanım
-
Şarkı
Devri Hindi
Nazeninim buselerden toplayıp Mevlâ seni
Eviç
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Kızmasan sanki a dilber ne olur
Ferahnak
Bimen Şen
-
Şarkı
Aksak
Ruşen etse bu gece şem-i ruhum hânenizi
Ferahnak
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Ah eder kalbim hezaran yar için
Hicaz
Udi Serupe Efendi
-
Şarkı
Ağır Aksak
Atalım mihnet-i dehri dem-i zevke bakalım
Hicaz
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Bir güzele gönül verdim, sevdim sevildim
Hicaz
Sarkis Sucuyan
-
Şarkı
Nim Sofyan
İşte geldi nevbahar-ı feyzbar
Hicaz
Mardik Efendi
-
Şarkı
Devri Hindi
Tam on sene oluyor memleketten çıkalı
Hicaz
Dikran Çuhayan
-
Kanto
Nim Sofyan
Yetmez mi seni beklediğim bunca zamandır
Hicaz
Udi Sadi Bey
-
Şarkı
Aksak
Kemend-i aşkıdır zülf-i siyâhı
Hicazkar
Arşak Çömlekciyan
-
Şarkı
Düyek
Bıktım elinden artık ben
Hüseyni
Bimen Şen
-
Şarkı
Aksak
Hangi gülşenden kopan bir gonce-i pür-neş'esin
Hüseyni
Kemani Hayri Bey
-
Şarkı
Devr-i Hindi
Hem aşkım hem ümmidim hem de neş'emsin
Hüseyni
Kemani Hayri Bey
-
Şarkı
Curcuna
Sen inleme ta inlesin gökte melekler
Hüseyni
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Sermest-i mey-i ikbal olanın hâline eyvah
Hüseyni
Kanuni Garbis Uzanyan
-
Şarkı
Sengin Semai
Bir görüşte sevdim seni lutfeyle bir buseni
Hüzzam
Karnik Karmiryan Efendi
-
Şarkı
Ağır Aksak
İltifat etmezse ne gam rüzigar
Hüzzam
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Kimler dedi ey efendim ben acımam hâline
Hüzzam
Muallim Mihran Efendi
-
Şarkı
Müsemmen
Ruhuma ümmid-i vuslat verdiğin günden beri
Hüzzam
Enderuni Hanende Selahattin
-
Şarkı
Düyek
Vefasız çıktı benim sevdiğim
Hüzzam
Kemani Sarkis Efendi
-
Kanto
Sofyan/Aksak
Ne bakarsın a gönül hırs ile yârin yüzüne
Isfahan
Bimen Şen
-
Şarkı
Curcuna
Söyle ey çeşm-i ela sen nur-i imanım mısın
Karcığar
Kemani Tatyos Efendi
-
Şarkı
Ağır Aksak
Bağrı yanmış bir garip avareyim
Kürdilihicazkar
Bimen şen
-
Şarkı
Aksak
Esir-i dilberan olmakla geçti ömrüm mihnetle
Kürdilihicazkar
Ovrik Kazasyan
-
Şarkı
Düyek
Gül güler bülbül ağlar
Kürdilihicazkar
Âmâ Garbis Uzunyan
-
Şarkı
Aksak
Gülmek yakışır hüsnüne söz söyler iken sen
Kürdilihicazkar
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
Hayâlin gitmiyor gözümden dildar
Kürdilihicazkar
Bimen Şen
-
Şarkı
Sengin Semai
İltiyam-ı zahm-i aşka doktor çaresi
Kürdilihicazkar
Kemani Tatyos Efendi
-
Şarkı
Aksak
Niye mahzun duruyorsun bana söyle meleğim
Kürdilihicazkar
Tatyos Efendi
-
Şarkı
Aksak
Hasta-i hicrânınım ey nazenin
Mahur
Kanuni Nubar Efendi
-
Şarkı
Curcuna
Nur-i aynım bais-i hayatımsın sen
Mahur
Kanuni Garbis Uzunyan
-
Şarkı
Aksak
Aşkın ile gönül seyranda her gah
Muhayyer
Rıfat Bey
-
Şarkı
Aksak
Bir işveli yar sevdim
Nihavend
Kemani Mehmet Nuri Bey
-
Şarkı
Yürük Semai
Bir söz bulamam rûyini gördükçe o mahın
Nihavend
Hanende Mihritad Efendi
-
Şarkı
Curcuna
Aşka uyup bir nice divaneler
Nihavend
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Ağır Aksak
Aşkıma hâil olur yoktur emin ol güzelim
Mahur
Bimen Şen
-
Şarkı
Ağır Aksak
Atımı bağladım ben bir serviye
Gerdaniye
-
-
Köçekçe
Aksak
Atladım geçtim avlusun
Karcığar
-
-
Köçekçe
Aksak
Ayşe'nin duası
Rast
M. Sabahattin Ezgi
-
Şarkı
Nim Sofyan / Semai
Bela-yı cevr_i aşkınla ezersin
Şedaraban
İsak Varon
-
Şarkı
Aksak
Beni Sermest Eden Çeşminle Âh Ebrûlerin Cânâ
Hüzzam
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Curcuna
Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim
Rast
Udi Arşak Çömlekçiyan
-
Şarkı
Ağır Aksak
Beni sevmez biliyorum bile bile seviyorum
Hicaz
Kemani Sarkis Ef.
-
Şarkı
Nim Sofyan
Bir gasy-ı müeyyet ile koynunda bayılsam
Kürdilihicazkar
İsak Varon
-
Şarkı
Aksak
Bir nazar ederken beni ihyaya kifayet
Canfeza
Neyzen Ali Rıza Bey
-
Şarkı
Aksak
Bu gün deli divaneyim
Nihavend
Artaki Candan
-
Şarkı
Semai
Bürünüp bir penbe zare
Rast
Kemani Sarkis Ef.
-
Kanto
Semai
Çok cevrettin yeter artık çektiğim zira yazık
Evcara
Kemani Sarkis
-
Şarkı
Çifte Sofyan
Devretmede dünyayı bütün ah ü eninim
Yegah
Hasan Fehmi Mutel
-
Şarkı
Curcuna
Dilbera ver bize bir cam-ı safa
Suzinak
Asdik Ağa
-
Şarkı
Aksak
Dilhanemi yıktın yıktın bu gece tâ temelden
Şedaraban
Kemani Eyüplü Mustafa Bey
-
Şarkı
Semai
 
 
Kayıt 0 ile 100-Top:21039