Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
Fahrettin Efendi (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14681