Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Âmir Ateş
Söz Yazarı:
Ü. Yaşar Oğuzcan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
18248