Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dün gece ümmid-i vuslatla melek
Makamı:
Kürdilihicazkar
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Mustafa Reşit Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3638