Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
2050