Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
2127