Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
6172