Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler
Makamı:
Kürdilihicazkar
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
6873