Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Abdülkâdir-i Merâgi
Söz Yazarı:
Hâfız-ı Şîrâzî
Formu:
Kar
Usulü:
Muhammes
REPno:
2694