Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kurulsun bezm-i işret sâkıyâ peymâneler dönsün
Makamı:
Kürdilihicazkar
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Nevres Paşa
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
7313