Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne baharlar geçti ne yazlar geçti
Makamı:
Kürdilihicazkar
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
Nâdide Buluç
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
17500