Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Kâzım Uz (Muâllim)
Söz Yazarı:
Behçet Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14285