Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola
Makamı:
Mahur
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14669