Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Şol demde ki can çeşmime sultan göründü
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
B. Sıtkı Sezgin
Söz Yazarı:
Abdullah Efendi(Zâkirzâde)
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
14382