Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Selâhattin Pınar
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
2678