Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Alâeddin Şensoy
Söz Yazarı:
Oktay Zerrin
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
14845