Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin
Makamı:
Mahurbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
7290