Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil
Makamı:
Mahurbuselik
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
7472