Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ
Makamı:
Mahurbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
7637